Burmistrz Bisztynka obrywa nie za swoje grzechy. Chodzi o… drogę

2021-10-13 08:30:00 (ost. akt: 2021-10-17 11:57:19)

Autor zdjęcia: UM w Bisztynku

BISZTYNEK || O stanie dróg w powiecie bartoszyckim oraz związanych z nimi obietnicach wyborczych samorządowców można opowiadać godzinami. Nie zawsze obrywa osoba, która za drogę odpowiada. Tak stało się w przypadku burmistrza Bisztynka.
Na ręce Marka Dominiaka, burmistrza Bisztynka wpłynął list mieszkańców ul. Krasickiego, którzy niezadowoleni ze stanu technicznego drogi wspominają również obietnice wyborcze burmistrza.

Panie burmistrzu, my mieszkańcy zamieszkujący przy ul. Krasickiego w Bisztynku jesteśmy zbulwersowani bardzo złym stanem nawierzchni tej ulicy.
W obu swoich kampaniach wyborczych obiecywał pan między innymi remonty ulic tej również. Póki co, rządzi pan jest drugą kadencję im dłużej Pan rządzi, tym nawierzchnia ul. Krasickiego jest coraz gorszym stanie, a to z kolei odbija się na stanie naszych budynków (brak właściwego odwodnienia).
Ambitnie przekonywał nas panu swoich przedsięwzięciach w kampaniach wyborczych, więc liczymy na tą pana ambicję i czekamy na niezwłoczną decyzję o remoncie wyżej wymienionej ulicy. Nadmieniamy również, że zły stan nawierzchni tej ulicy jest również niechlubną wizytówką naszego miasteczka. Uważamy że jak na tak długi okres sprawowania przez pana funkcji burmistrza, jest to wcale nie wygórowane zadanie do zrealizowania. Czekamy na niezwłoczne podjęcie działań oraz poinformowanie nas o podjętej decyzji
.”

Fot. UM w Bisztynku

— W związku z pismem — odpowiada Marek Dominiak, — które wpłynęło do mnie w sprawie złego stanu technicznego ul. Ignacego Krasickiego nagrałem filmik informująco-edukacyjny, na temat drogi wojewódzkiej nr 594 i dróg innych kategorii. Informuję, że Państwa pismo trafi wg. właściwości do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, bo to w jego imieniu za tę ulicę odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Bardzo niesprawiedliwe jest oskarżanie Burmistrza Bisztynka za coś, za co nie jest odpowiedzialny. Jeżeli mieszkańcy miasta i gminy Bisztynek mają problemy i tak jak w przypadku ul. Krasickiego chcą je rozwiązać, to zapraszam na spotkanie do źródła prawdziwych informacji czyli do Urzędu Miasta.

Fot. UM w Bisztynku

Sprawa ulicy Krasickiego w Bisztynku jest znana radnemu wojewódzkiemu, Marcinowi Kazimierczukowi. Radny złożył w tej sprawie interpelację na ręce marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin w odpowiedzi zaznaczył, że Zarząd Dróg Wojewódzkich ma wiedzę na temat stanu technicznego wskazanego odcinka drogi. Działania polegają na tym żeby utrzymać drogę na elementarnym poziomie bezpieczeństwa. Niestety wieloletnie próby kompleksowej przebudowy ulicy Krasickiego nie doszły do skutku. Marszałek Marek Brzezin zaznacza, że wynika to z utrudnień o charakterze urbanistycznym oraz wymogów stawianych przez konserwatora zabytków. Znalazło to odzwierciedlenie w wysokich kosztach planowanej inwestycji i właśnie one są prawdopodobnie powodem, dla których ulica nie jest modernizowana.

Gmina już w 2008 r. podjęła działania związane z modernizacją dwóch odcinków dróg wojewódzkich, w tym ul. Ignacego Krasickiego.

Fot. UM w Bisztynku

— Ponowne spotkanie — mówi Marek Dominiak — z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich doszło również w 2019 roku. Wykonaliśmy wówczas wizję lokalną na ul. Krasickiego. W tym roku dwukrotnie wysłaliśmy pisma, w lutym oraz w maju, wskazując na możliwą partycypację gminy w kosztach modernizacji. Dotychczas nie dostaliśmy odpowiedzi na żadne z tych pism. W związku z tym zwróciłem się o pomoc do radnego sejmiku Marcina Kazimierczuka.

Dokumentacja drogi przygotowana w 2014 roku spowodowałaby znaczne podniesienie kosztów, dlatego Zarząd Dróg Wojewódzkich odstąpił od tego projektu. Sposób, który wykorzystano między innymi w Sępopolu byłby do przyjęcia również w Bisztynku.

Fot. UM w Bisztynku

W grę wchodziłaby prawdopodobnie tak zwana nakładka, wymiana studzienek i ewentualnie wykonanie sieci kanalizacyjnej, z pozostawieniem skrajni szerokości ulicy (z kamienia polnego) i asfaltem "w środku'.

Burmistrz Bisztynka liczył na to, że w ostatnich zdaniach pisma w sprawie modernizacji ul. Krasickiego zostanie zamieszczona informacja, że Zarząd Województwa podejmie działania aby w budżecie znaleźć środki na wykonanie dokumentacji projektowej, a w przyszłym roku przystąpił do realizacji. Wówczas, jak deklaruje burmistrz Bisztynka w gminie przeznaczono by środki na włączenie się samorządu do finansowania inwestycji. Niestety, to są tylko marzenia.

Fot. UM w Bisztynku

W prace nad modernizacją ul. Krasickiego w Bisztynku zaangażowali się zarówno samorządowcy z gminy, jak i radny sejmiku Wojewódzkiego Kazimierczuk. Warto zastanowić się, czy do zespołu nie włączyć również pochodzącego z powiatu bartoszyckiego wicemarszałka województwa Mirona Sycza. Być może wspólne działanie ponad podziałami na rzecz powiatu bartoszyckiego przyniosłoby oczekiwane efekty. Powiat bartoszycki obejmuje bowiem większy obszar, niż gminy znajdujące się w północnej części mapy. Z pewnością doceniliby to mieszkańcy w kolejnych wyborach samorządowych.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5