Przejdźmy razem przez zmiany w ruchu drogowym

2021-06-09 12:00:00 (ost. akt: 2021-06-08 21:50:46)

Autor zdjęcia: Dariusz Dopierała

BEZPIECZEŃSTWO || Wprowadzone na przełomie maja i czerwca zmiany w ruchu drogowym mają na celu poprawienie bezpieczeństwa pieszych. Zmiany dotyczą min. praw i obowiązków pieszych, o czym rozmawiamy z asp. Martą Kabelis z KPP w Bartoszycach.
— Jakie najważniejsze zmiany pojawiły się w prawie o ruchu drogowym w ostatnim miesiącu?
— Weszły w życie przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach, ujednolicające dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym, a także obligujące kierujących pojazdami do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. Kolejne zmiany uregulowały status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz siłą ludzkich mięśni. Chodzi o hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego oraz urządzenia wspierające ruch (np. rolki, wrotki, deskorolki). Wprowadzone zmiany sprawiły, że każdy pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Wyjątkiem jest tramwaj: przed tym pojazdem pieszy pierwszeństwo ma tylko wtedy, gdy znajdzie się już na przejściu dla pieszych. Nowe przepisy nie zwalniają pieszych z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd i dotyczy to również wchodzenia na przejścia dla pieszych. Dlatego jeśli widzimy, że samochód z dużą prędkością zbliża się do przejścia, zatrzymajmy się. Pamiętajmy, że kierowca nie zawsze będzie w stanie wyhamować!

Fot. Dariusz Dopierała

— Co z korzystaniem przez pieszych z telefonów komórkowych, nie będą mogli tego robić podobnie jak kierujący?
— Wprowadzono zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych. Piesi nie mogą korzystać z tych urządzeń w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

— Jakie zmiany czekają kierowców?
— Kierowcy są obwiązani do obserwowania nie tylko przejścia dla pieszych, ale także jego okolicy. Ich obowiązkiem jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz zmniejszenie prędkości tak, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu lub wchodzącego na przejście.

— Czasem ciężko jest określić, czy dana osoba wchodzi na pasy czy nie. Każdy z nas widział pieszych, którzy stoją przed przejściem i rozmawiają, lub namyślają się.
— To prawda. Dlatego nie mając pewności, co do planów pieszego lepiej się zatrzymać i ustąpić mu pierwszeństwa. Pieszy w zderzeniu z autem zawsze jest na straconej pozycji, wszyscy musimy mieć tego świadomość. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zmiany są trudne dla obu stron, dlatego musimy przez nie przejść razem. Zarówno pieszy, jak i kierowca mają rzeczywisty wpływ na to, co zdarzy się na przejściu dla pieszych. Tak niewiele trzeba, by przejścia stały się bezpieczne. Wystarczy, by obie grupy - piesi jak i kierowcy - zastosowali się do trzech prostych zasad. Przed przejściem: zwolnij, rozejrzyj się i przejdź/przejedź bezpiecznie. Liczy się rozsądek oraz życzliwość obu grup względem siebie. Pamiętajmy, że nie zawsze pojazd jest w stanie wyhamować, a zderzenie z nim, nawet przy dopuszczalnej prędkości może dla pieszego zakończyć się uszkodzeniem ciała lub utratą zdrowia, a nawet życia. Z drugiej strony, zauważyć należy, że zaledwie kilka chwil zajmuje kierującemu zatrzymanie się i ustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Wniosek nasuwa się sam – wzajemnie się szanujmy.

Fot. Dariusz Dopierała

— To wszystkie najważniejsze zmiany w ruchu drogowym?
— Nie. Uregulowana została kwestia m.in. bardzo popularnych hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Przepisy jasno określają zasady korzystania z tego typu urządzeń, a także wyszczególnią szereg praw i obowiązków, do których muszą się stosować zarówno ich użytkownicy, jak również inni uczestnicy ruchu drogowego.
Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów i może się poruszać z prędkością do 20 km/h. Korzystanie z jezdni jest przez kierującego hulajnogą możliwe tylko, gdy prędkość jaka jest dozwolona na tej drodze nie przekracza 30 km/h.

— Co z dziećmi, które chętnie jeżdżą hulajnogą po drodze, parkingach czy chodnikach?
— Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

— W Bartoszycach i Górowie Iławeckim mamy ścieżki rowerowe, jednak w Sępopolu, czy Bisztynku jest nieco gorzej. Jak powinniśmy poruszać się hulajnogą elektryczną?
— Kierujący hulajnogą może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, z zachowaniem następujących zasad: porusza z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowuje szczególną ostrożność oraz ustępuje pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudnia ruchu pieszemu.

— Dziękuję za rozmowę.
dar

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5