Urząd Marszałkowski planuje usuwać białe plamy komunikacyjne

2021-05-10 12:00:00 (ost. akt: 2021-05-21 22:29:53)

Autor zdjęcia: połączenia komunikacyjne

W kwietniu Marszałek Gustaw Marek Brzezin poinformował, że przygotowuje się do uruchomienia wojewódzkich linii komunikacyjnych. Planowane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.
W założeniu ma być możliwe uruchomienie lub utrzymanie przewozów na liniach „nierentownych” oraz „komunikacyjnych białych plam”. Zdaniem Marszałka chodzi o takie miejsca na mapie województwa, do których obecnie transport publiczny nie dociera, lub w których oferta połączeń jest zbyt niska, wobec oczekiwań mieszkańców. Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie województwa, jednak nadal nie ma ogłoszonego naboru do tzw. funduszu autobusowego.
O komentarze poprosiliśmy samorządowców z wszystkich gmin w naszym powiecie. Przedstawiamy komentarze.

Jan Zbigniew Nadolny, Starosta Bartoszycki
Obecnie publiczny transport autobusowy w Powiecie Bartoszyckim realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.) w oparciu o udzielone przez starostę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach 36 linii regularnych, między innymi zapewniających połączenia pomiędzy wszystkimi siedzibami gmin naszego powiatu a siedzibą powiatu. Zaznaczyć przy tym należy, że w obecnie funkcjonującym modelu transportu powiat nie ponosi kosztów związanych z jego realizacją.
Zgodnie z założeniami zawartymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2021 r. , poz. 717 ze zm) istnieje możliwość uzyskania dopłaty do przewozów o charakterze użyteczności publicznej, której beneficjentami może być gmina, związek międzygminny, związek powiatowo-gminnym, powiat, związek powiatów lub województwo. Warunkiem pozyskania środków na ten cel jest wymagany wkład własny w wysokości minimum 10%. Ponieważ dopłaty z ww. ustawy mają przede wszystkim dać możliwość odtworzenia niefunkcjonujących linii komunikacyjnych, w przypadku wygospodarowania środków własnych na ten cel rozważymy podjęcie działań w zakresie odtworzenia części z nich.
Po zapoznaniu się ze szczegółami oferty Pana Marszałka na temat uruchomienia wojewódzkich linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej Zarząd Powiatu podejmie właściwą decyzję.

Marek Dominiak, Burmistrz Bisztynka
Temat potrzeb komunikacyjnych w zakresie publicznego transportu drogowego jest rozpatrywany przez nas od kilku lat. Uruchomienie nowej linii z płacą kierowcy na odcinku: Bisztynek – Sątopy-Samulewo – Troksy to koszt według jednego z przewoźników około 12,00zł – 14,00zł za 1 km, a dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jest zbyt niskie – jest to około 0,80 zł/ 1km. Przy tak małym wsparciu, Gmina nie jest w stanie utrzymać nowo powstałej linii komunikacyjnej.
Naszego małego samorządu nie stać na uruchomienie lokalnych linii autobusowych, a nie ma pewności, że środki przeznaczone na linie wojewódzkie, o których mówi Marszałek mogłyby być przeznaczone na dofinansowanie ww. linii.
Pomysł Marszałka, Pana Gustawa Brzezina o uruchomieniu wojewódzkich linii komunikacyjnych jest jak najbardziej trafny, gdyż w województwie wciąż jest dużo białych plam komunikacyjnych. Niewątpliwie Bisztynek również potrzebuje lepszego połączenia z miastem wojewódzkim. Mamy nadzieję, że wojewódzkie linie autobusowe nie ominą także naszej gminy.

Andrzej Woźniak, Naczelnik Wydziału Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Sępopolu
W nawiązaniu do przesłanej informacji z prośbą o komentarz odnośnie uruchomienia wojewódzkich linii komunikacyjnych, na których odbywać się będą przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej informuję, że na terenie Gminy Sępopol istnieje zapotrzebowanie na utworzenie nowych linii komunikacji publicznej, ewentualnie odtworzenie starych zlikwidowanych połączeń autobusowych.
Obecnie jedynym przewoźnikiem świadczącym usługi jest firma DELUX z Bartoszyc. Z chwilą poznania szczegółów programu będziemy mieli możliwość podjęcia decyzji o udziale w nim.
W chwili obecnej nie posiadamy żadnych szczegółowych informacji dotyczących zamierzeń utworzenia wojewódzkich linii komunikacyjnych obejmujących teren naszej Gminy.

dar

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5