Wojciechy. Warsztaty profilaktyczne

2018-10-21 06:29:27(ost. akt: 2018-10-21 11:11:09)

Autor zdjęcia: Teresa Bryła

W szkole w Wojciechach dbamy o bezpieczną przyszłość naszych uczniów. Odbył się tu cykl zajęć profilaktycznych z zakresu szeroko pojętej profilaktyki i prewencji.
We wrześniu 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach odbyły się warsztaty profilaktyczna dla uczniów, które przeprowadził pan Ireneusz Brachaczek, emerytowany policjant, specjalista w dziedzinie profilaktyki i prewencji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, kurator społeczny dla nieletnich.

Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w zajęciach warsztatowych pod hasłem: „OD NIEWIEDZY DO ŚWIADOMEGO WYBORU”, które dotyczyły podstawowych zagadnień prawnych w kontekście przemocy rówieśniczej.

Uczniowie dowiedzieli się czym jest przestępstwo i wykroczenie. Prowadzący wyjaśnił różnice wynikające ze stopnia szkodliwości społecznej czynu.

Omówił podstawowe przestępstwa, z którymi najczęściej można się spotkać w szkole, tj.: naruszenie nietykalności cielesnej, zmuszanie, rozbój i kradzież rozbójnicza. Przedstawił katalog kar stosowanych przez sądy rodzinne w stosunku do nieletnich.

Młodzież poznała również zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. Prowadzący uświadamiał uczniom fakt, iż tak naprawdę w sieci nikt nie jest anonimowy. Przekazał uczestnikom by w sytuacjach, gdy dzieje im się krzywda natychmiast powiadamiały o tym rodziców lub innych dorosłych np. pedagoga, nauczyciela, by potrafiły przeciwstawić się złu i zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach, z uwagą słuchali, zadawali pytania, podawali przykłady niewłaściwych zachowań dzieci młodzieży.

Młodzież z klasy VII i VIII naszej szkoły wzięła udział w warsztatach pod nazwą „NARKOTYKOWE DYLEMATY”.

W trakcie wykładu, prezentacji multimedialnej i dyskusji przekazano i uzupełniono wiedzę uczniów na temat aspektów prawnych, zdrowotnych, społecznych i psychologicznych związanych z używaniem i nadużywaniem środków psychoaktywnych.

Przedstawiono również psychologiczne i fizyczne mechanizmy powstawania uzależnienia od różnych substancji. Prowadzący zachęcał młodzież do rozważenia przyczyn i skutków sięgania przez młodych ludzi po środki zmieniające nastrój i skłaniał do refleksji nad tym, jak w konstruktywny sposób radzić sobie z trudnościami.

Pan Ireneusz Brachaczek starał się obalić mity, którymi posługuje się młodzież na temat środków zmieniających świadomość - narkotyków, alkoholu, dopalaczy. Zwrócił szczególną uwagę na przepisy prawa karnego, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i jakie konsekwencje wynikają, gdy nie są przestrzegane przez młodych ludzi.

Zajęcia profilaktyczne są kolejnym działaniem, zapobiegającym w przyszłości problemom w zachowaniu uczniów naszej szkoły.

Jolanta Wójcik

Ten tekst napisał dziennikarz obywatelski. Więcej tekstów tego autora przeczytacie państwo na jego profilu: teresa

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5