2,5 tys. zł miesięcznie od marszałka woj. warmińsko-mazurskiego dla studentów. Jak wziąć udział w programie?

2023-12-14 07:08:02(ost. akt: 2023-12-13 15:45:05)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: pixabay

Studenci kierunków lekarskich mogą otrzymać stypendium w wysokości 2,5 tys. zł miesięcznie za to, że wybiorą jedną z deficytowych specjalizacji w placówce medycznej woj. warmińsko-mazurskiego. Wśród wskazanych specjalizacji są: psychiatria i neurologia.
Jak poinformowało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, program stypendialny oferuje finansowe wsparcie do 22,5 tys. zł oraz szansę na specjalizację w deficytowych i kluczowych dziedzinach medycyny.

Nabór wniosków potrwa od 2 do 22 stycznia 2024 roku.

Głównym celem uruchamianego programu stypendialnego jest pozyskanie i zatrzymanie specjalistycznych kadr dla warmińsko-mazurskich szpitali. Wsparcie będzie przyznawane studentom kierunków lekarskich, którzy zobowiążą się do odbycia jednej z deficytowych specjalizacji w podmiocie leczniczym samorządu województwa warmińsko-mazurskiego lub publicznym podmiocie z regionu, gdzie realizuje się jedną ze specjalizacji deficytowych.

Do specjalizacji deficytowych zalicza się: psychiatria dzieci i młodzieży, psychiatria, geriatria, neurologia, neurologia dziecięca oraz onkologia kliniczna - wyjaśniło biuro prasowe.

— W ostatnich latach gros środków z budżetu województwa oraz środków unijnych powędrowało na budowę, modernizację czy doposażenie naszych placówek medycznych. Teraz musimy zadbać o odpowiednie kadry, dlatego zdecydowaliśmy się na finansowe wsparcie przyszłych lekarzy. W Polsce jest ok. 140 tysięcy lekarzy, z czego co czwarty jest już w wieku emerytalnym, a co trzeci przyszły lekarz zastanawia się nad emigracją — podkreślił cytowany w komunikacie marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.

Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Stypendium może być przyznane studentowi z IV, V i VI roku lekarskich studiów, niepowtarzającemu roku studiów, na który ubiega się o przyznanie stypendium. Ponadto uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku nie niższą niż 4,0 oraz nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium lub korzysta wyłącznie z urlopu od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów.

Przyznawane jest na okres dziewięciu miesięcy (liczba miesięcy nauki w roku akademickim). Maksymalna wysokość stypendium przyznanego na podstawie jednego wniosku wynosi w sumie 22,5 tys. zł brutto.

Liczba przyznanych stypendiów w naborze wniosków na rok akademicki 2023/2024 przewidziana została maksymalnie dla dziesięciu stypendystów - podał Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

źródło: PAP/ Agnieszka Libudzka