Olsztyn z mniejszym budżetem na 2024 rok niż na 2023. Rekordowo niski deficyt

2023-12-11 16:31:48(ost. akt: 2023-12-11 15:06:13)

Autor zdjęcia: pixabay

Grudzień dla większości z nas to czas na dokończenie swoich obowiązków przed rozpoczęciem nowego roku i przygotowania do świąt. W ratuszu trwają jednak intensywne prace nad przyszłorocznym budżetem, nad którym radni będą debatować już za tydzień.
Dochody gminy Olsztyn zapisane w budżecie na 2023 rok wyniosły 1 741 100 000,00 zł, natomiast wydatki 1 985 700 000,00 zł. Kwoty te były rekordowe głównie z powodu kończenia dwóch ogromnych inwestycji: budowy drugiej linii tramwajowej i remontu HWS Urania. Przyszłoroczny budżet miasta wygląda nieco skromniej, jednak w żadnym stopniu nie można tu mówić o "ubogim" mieście.

W projekcie budżetu Olsztyna na 2024 rok dochody gminy Olsztyn zostały ustalone na 1 554 806 263,80 zł. Wydatki zostały ustalone na kwotę 1 612 606 263,80 zł. Łatwo wyliczyć, że deficyt budżetowy na 2024 wynosi 67 800 000 zł. To znacznie mniej niż w 2023 roku, gdzie wyliczony deficyt wynosił wtedy 244 600 000 zł.

Autorzy projektu budżetu planują finansować deficyt budżetowy przez sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Olsztyn na kwotę 67 000 000 zł i wolnych środków z nadwyżek.

Największe różnice pomiędzy budżetem na 2023 rok i 2024 przychody z tytułu sprzedaży majątku gminy i dotacji zewnętrznych, głównie unijnych. W budżecie na 2023 rok gmina Olsztyn zyskała 56 701 800 zł z tytułu sprzedaży majątku, natomiast w 2024 już tylko 37 450 800 zł. Różnica w dotacjach unijnych jest jeszcze większa. Na 2023 rok gmina pozyskała 352 381 038,55 zł, natomiast na 2024 już tylko 27 320 590,68 zł.

Więcej informacji wkrótce.

Karol Grosz