PARP ma ofertę dla przedsiębiorców

2023-12-04 14:02:59(ost. akt: 2023-12-04 14:04:53)

Autor zdjęcia: mat.org.

W siedzibie biura Oddziału Regionalnego PARP w Olsztynie odbyły się warsztaty dotyczące zarówno obszaru gospodarki obiegu zamkniętego, jak i informacji związanych z funduszami europejskimi w perspektywie na lata 2021-2027, wdrażanymi przez PARP. Jak uzyskać takie wsparcie?
W warsztatach wzięli udział przedsiębiorcy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Prelegentami poszczególnych tematów spotkania byli pracownicy biura PARP w Olsztynie. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Dyrektora Oddziału Regionalnego PARP w Olsztynie Łukasza Chrobaka. Zaprezentował cele i główne zadania biura, omówił statystyki przedsiębiorczości w skali województwa, przedstawił również potencjał terenu Warmii i Mazur.

Następnie Agnieszka Stajszczak, odpowiedzialna za współpracę z przedsiębiorcami, zaprezentowała możliwości perspektywy finansowej 2021-2027, tzn. FE dla Polski Wschodniej, FE dla Nowoczesnej Gospodarki oraz FE dla Rozwoju Społecznego. Albert Wronowski natomiast zarówno omówił finansowe i pozafinansowe instrumenty wsparcia eksportu, jak i możliwości współpracy i rozwoju firm oferowane przez PARP.

Fot. mat.org.

Uczestnicy mieli również możliwość lepiej poznać stronę internetową PARP, otrzymali wskazówki, jak w sposób prosty i szybki mogą znaleźć tam kwestie ich interesujące.

Jednak głównym zagadnieniem warsztatu była gospodarka obiegu zamkniętego. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) lub inaczej gospodarka cyrkularna (Circular Economy) to model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Jej celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poziomu wykorzystania energii. Tworzy ona zamknięte pętle procesów, w których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych fazach produkcji.

Fot. mat.org.

Małgorzata Wójcik wprowadziła uczestników w podstawowe zagadnienia i zasady GOZ. Przedstawiła koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego i wskazała na konieczność transformacji cyrkularnej, jak również omówiła korzyści GOZ oraz narzędzia transformacji cyrkularnej. Przedstawiła zarówno warianty etapów GOZ po konsumpcji, takich jak sortowanie czy recykling, jak i koncepcji innowacji u źródła w kategorii opakowań plastikowych i nie tylko, czyli rozwiązania możliwe do wprowadzenia na etapie przed konsumpcją, a więc na przykład na etapie projektu, wyboru materiału itd.

Dzięki spotkaniu uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Z kolei dla pracowników biura Oddziału Regionalnego PARP w Olsztynie była to okazja zarówno do przedstawienia oferty biura, jak i powiększenia grona swoich potencjalnych klientów.

Fot. mat.org.