Na forum Parlamentu Europejskiego jedna z posłanek poruszyła temat praw seksualnych i rozrodczych

2023-11-22 11:48:05(ost. akt: 2023-11-22 11:48:48)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: PAP

Na forum Parlamentu Europejskiego, socjalistyczna hiszpańska deputowana, Lina Galvez podkreśliła, że prawa seksualne i rozrodcze muszą zostać uwzględnione, a każda osoba powinna mieć zagwarantowane prawo do autonomii fizycznej oraz dostępu do różnorodnych usług związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym.
Rozmowy na temat uregulowania kwestii "praw reprodukcyjnych", czyli aborcji, w zmienionych traktatach trwają od kilku tygodni.

Ostatnio socjalistyczna hiszpańska deputowana Lina Galvez jednoznacznie potwierdziła tę koncepcję. W czasie debaty na temat reformy Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim podkreśliła trzy główne postulaty.

Jako pierwszą podała równość płci, która powinna stanowić fundamentalną zasadę wpisaną w traktatach i ma zastosowanie na szeroką skalę we wszystkich obszarach polityki Unii Europejskiej.

Druga to prawa seksualne i rozrodcze, które muszą być uwzględnione, przyznając każdej osobie prawo do autonomii fizycznej i dostępu do różnorodnych usług związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym. Ta zasada również powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w traktatach.

Posłanka dodała, że w parlamencie potrzebne jest przesłanie o tym, że trzeba zwalczać cofanie się równości płci. Parlamentarzyści chcą pełnego uczestnictwa w życiu politycznym i dzięki temu polepszy się Unia Europejska.