Pierwsza wyprawa olsztyńskiego NOL-ka

2023-11-20 19:29:56(ost. akt: 2023-11-20 15:10:51)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

W pierwszą podróż Mobilne Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Olsztyńskiego, czyli „NOL-ek”, wybiera się do Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Tu bowiem odbędzie się jego oficjalna prezentacja, zanim zacznie służyć propagowaniu wiedzy o różnych zagrożeniach współczesnego świata zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych.
„NOL-ek” to jeden z projektów-laureatów tegorocznej edycji konkursu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka, organizowanego w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań. Na jego realizację Powiat Olsztyński otrzymał z MSWiA 99,7 tys. zł dofinansowana (ze swej strony dołożył 19,9 tys. zł wkładu własnego).

Mobilne Centrum Bezpieczeństwa to przyczepa samochodowa, która będzie służyła nowoczesnej edukacji w zakresie różnych aspektów bezpieczeństwa. W zależności od potrzeb – tematyki spotkań i grup docelowych – stanowić będzie „bazę” wystaw, prezentacji, warsztatów, na których omawiane będą zagrożenia związane z zażywaniem środków odurzających, spożywaniem alkoholu, uzależnieniami internetowymi, w ruchu drogowym, czy z letnim i zimowym wypoczynkiem. Wyposażona w interaktywne pomoce naukowe, gry, gadżety, ulotki, plakaty, pozwoli na prowadzenie spotkań profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów. Z tej „pomocy” będącej w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie korzystać będą także różni partnerzy projektu, w tym przede wszystkim funkcjonariusze Policji.

Wtorkowa prezentacja „NOL-ka” połączona będzie ze spotkaniem poświęconym „Współczesnym zagrożeniom uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w powiecie olsztyńskim”, skierowanym głównie do dyrektorów szkół i pedagogów szkolnych. Omawiane będą na nim tematy dotyczące problematyk prób samobójczych oraz samookaleczania się wśród młodzieży, wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie i życie młodych osób oraz ochrony prawnej nauczycieli oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Spotkanie będzie też okazją do nagrodzenia autorów najlepszych prac zgłoszonych do konkursu filmowego „Hejt – ciemniejsza strona internetu” adresowanego do młodzieży szkolnej w wieku 12-17 lat.

Chętnych do obejrzenia „NOL-ka” mogą to zrobić 21 listopada 2023 r. o godz. 11.15 na wewnętrzny parking Starostwa Powiatowego w Olsztynie (wejście od ul. Kopernika).