W Orzyszu zakończyły się ćwiczenia taktyczno-specjalne "Mazury-23"

2023-11-20 18:30:05(ost. akt: 2023-11-20 15:51:01)

Autor zdjęcia: Foto: st. chor. szt. Robert STAŃCZAK, mł. chor. Daniel WÓJCIK

Kilka dni temu, na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu oraz w terenie przygodnym zostało przeprowadzone ćwiczenie taktyczno-specjalne pk. MAZURY-23.
Głównym założeniem ćwiczenia była organizacja i prowadzenie działań przez pododdziały i elementy rozpoznawcze w ROR 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Fot. Foto: st. chor. szt. Robert STAŃCZAK, mł. chor. Daniel WÓJCIK

Ogólnym celem ćwiczenia było zgranie komórek sztabowych, pododdziałów oraz elementów rozpoznawczych dywizji działających w nakazanych ROR
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Fot. Foto: st. chor. szt. Robert STAŃCZAK, mł. chor. Daniel WÓJCIK

Natomiast celami cząstkowymi szkolenia było doskonalenie sztabowych komórek rozpoznawczych podległych jednostek w dokonywaniu analiz i prognoz zagrożenia oraz w planowaniu, organizowaniu i kierowaniu własnymi oraz przydzielonymi siłami i środkami rozpoznawczymi.

Fot. Foto: st. chor. szt. Robert STAŃCZAK, mł. chor. Daniel WÓJCIK

Zrealizowano również zagadnienia dotyczące doskonalenia dowódców pododdziałów w organizowaniu i planowaniu rozpoznania w ROR (w tym na potrzeby wsparcia ogniowego) oraz dowodzeniu w trakcie wykonywania zadań rozpoznawczych z wykorzystaniem własnych i przydzielonych sił i środków. W trakcie ćwiczenia szkolono również dowódców podległych pododdziałów z zakresu organizowania i prowadzenia zabezpieczenia bojowego działań taktycznych.