Prestiżowe wyróżnienie dla wicemarszałka Warmii i Mazur

2023-11-14 08:53:59(ost. akt: 2023-11-14 09:21:34)

Autor zdjęcia: warmia.mazury.pl

Wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Miron Sycz otrzymał wyjątkowe wyróżnienie. To honorowe obywatelstwo miasta i gminy Górowo Iławeckie.
Taką decyzję podjęli radni podczas uroczystej sesji rady miasta i rady gminy Górowo Iławeckie, która odbyła się 10 listopada 2023 roku.

To właśnie w Górowie Iławeckim jako nauczyciel i kierownik internatu w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym rozpoczynał karierę zawodową. Na początku lat 90 XX wieku był inicjatorem założenia samodzielnej szkoły – Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania.

Oprócz zadań oświatowych placówka do tej pory stanowi centrum życia kulturalnego mniejszości ukraińskiej. Jako dyrektor (pełnił tę funkcję do 2007 roku) przyczynił się do budowy nowego kompleksu szkolnego z bazą dydaktyczną, sportową i internatem. Obecnie jest to instytucja samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Przewodniczył również radzie społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim.

Prestiżowe wyróżnienie otrzymał przede wszystkim za wkład pracy w rozwój miasta i gminy Górowo Iławeckie, za owocną współpracę z władzami samorządowymi, sołtysami, jednostkami podległymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Działając w strukturach samorządowych i parlamentarnych przyczynił się m.in. do rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce, modernizacji i remontu budynku Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim oraz miejscowego Ośrodka Kultury. Działał ponadto na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, wspierając lokalne ochotnicze straże pożarne. Jest też pomysłodawcą wielu cyklicznych uroczystości, które na stałe wpisały się do kalendarza najważniejszych wydarzeń na Warmii i Mazurach.

— Całe swoje życie jestem związany z Górowem Iławeckim i jego okolicami – przyznaje wicemarszałek Miron Sycz. — I muszę przyznać, że jest to miłość odwzajemniona. Górowo Iławeckie w ostatnich latach stało się ważnym ośrodkiem na mapie naszego regionu. Wspólnie osiągnęliśmy bardzo dużo w sferze społecznej, gospodarczej oraz kulturalnej. W dalszym ciągu musimy jednak kultywować nasze tradycje i dbać o rozwój naszej małej „Ojczyzny”. Wierzę, że w kolejnych latach ta piękna miejscowość na Warmii i Mazurach będzie nadal w pełni wykorzystywać swój potencjał.

Miron Sycz przez VI i VII kadencję był posłem Rzeczypospolitej Polskiej (pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, był członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Uczestniczył w pracach Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej, a także Polskiej Delegacji Polsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego).

Związany również z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego. W latach 1999-2007 był radnym sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, pełniąc w tym czasie funkcję przewodniczącego sejmiku (zainicjował powstanie w Sejmiku Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która do tej pory jest jedyną tego typu komisją w Polsce). Z kolei w lipcu 2015 roku został powołany na stanowisko wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego, które pełni do tej pory (wybierany był 4 grudnia 2018 roku, a następnie 7 listopada 2023 roku).