Chcemy odpocząć. Po co? Żeby jeszcze więcej pracować

2023-11-12 16:29:12(ost. akt: 2023-11-12 18:11:34)

Autor zdjęcia: pixabay.com

1. Jak wynika z raportu Nationale-Nederlanden "Długie jutro" blisko jedna trzecia ankietowanych deklaruje, że pracuje powyżej 40 godzin tygodniowo, co oznacza, że narażają się na ryzyko wypalenia zawodowego. Z drugiej strony prawie jedna piąta przeznacza na pracę mniej niż 30 godzin tygodniowo, co wpisuje się w rosnący trend pracy na część etatu.

2. Ponad połowa Polaków, niezależnie od formy zatrudnienia, skorzystałaby z 6-miesięcznej przerwy w pracy. Co piąta osoba chciałaby taką przerwę przeznaczyć na poszerzenie wiedzy i umiejętności poza miejscem zatrudnienia - dodano.

3. Na pytanie, czy przydałaby się 6-miesięczna przerwa od pracy, 22 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie się zgadzam", 30 proc. odparło "raczej się zgadzam", 13 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie się nie zgadzam", a 35 proc. - "raczej się nie zgadzam".

4. Badanie ujawniło "wyraźny" trend do wykorzystywania pauz w pracy do rozwoju osobistego. Na pytanie, do czego przydałaby się 6-miesięczna przerwa w pracy, 67 proc. odparło "naładować baterie", 39 proc. powiedziało, "aby spędzić czas z bliskimi", 35 proc. - "aby odkrywać świat", 26 proc. - "aby wypróbować, zrobić coś innego", 21 proc. - "aby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności", 15 proc. - "aby opiekować się członkami rodziny", 10 proc. - "aby założyć własną firmę", 5 proc. - "aby zostać wolontariuszem", a 2 proc. "nie ma pomysłu", tyle samo odparło "inne".

5. Jednocześnie, Polacy chcą sukcesu zawodowego. "Prawie 70 proc. z nich podkreśla wagę rozwoju kariery skoncentrowanego na awansie i wyższych dochodach. Ponadto, wyraźnie widać zapotrzebowanie na bardziej elastyczny model pracy, który umożliwiłby równoważenie obowiązków prywatnych i zawodowych" - podano.

5. Jak wskazali autorzy raportu, Polska plasuje się na piątym miejscu (razem z Holandią) z ponad połową osób deklarujących potrzebę półrocznego urlopu. Jednakże to respondenci z Hiszpanii i Rumunii byliby najbardziej skłonni do skorzystania z takiej opcji – odpowiednio po 57 i 56 proc. wskazań. Z kolei najmniejszy odsetek osób potrzebujących takiej przerwy odnotowano wśród Czechów – nieco ponad jedna piąta obywateli tego kraju wyraziła zainteresowanie taką możliwością.
(PAP)

Aneta Oksiuta/oprac. ih