Niezwykłe odkrycie w Skorupkach sprzed prawie 1,5 tys. lat

2023-11-10 12:25:00(ost. akt: 2023-11-10 12:15:10)

Autor zdjęcia: FB: Archeoskop - usługi archeologiczne - konserwacja zabytków

W trakcie budowy słupków pod ogrodzenie w miejscowości Skorupki w gminie Ryn dokonano niezwykłego odkrycia. Natrafiono na relikty dawnego warsztatu tkackiego grupy olsztyńskiej z VII w. oraz pozostałości osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza.
Podczas sondażowych badań archeologicznych, których kierownikiem był Damian Swat, znaleziono 22 gliniane ciężarki tkackie składające się na elementy krosna, kościane szydło, 11 fragmentów rozcieraczy kamiennych, żelazny nożyk wraz z osełką, fragment bransolety ze stopu miedzi, ponad 300 fragmentów ceramiki naczyniowej, około 200 kawałków kości zwierzęcych oraz 2 kościane łyżwy! Wszystkie te odkrycia znaleziono w wykopach o łącznej powierzchni 7,5 m².

Historia odkrytego warsztatu tkackiego grupy olsztyńskiej zakończyła się najprawdopodobniej zimą VII w. w wyniku nagłego pożaru. Mogą to sugerować znalezione łyżwy oraz warstwa spalenizny, z której pobrano liczne próbki do analiz m. in. metodą 14C.

Fot. FB: Archeoskop - usługi archeologiczne - konserwacja zabytków

Znalezione pozostałości warsztatu tkackiego są najprawdopodobniej częścią większego domostwa. W trakcie badań odkryto również ponad 250 elementów polepy, w większości o przekroju trójkątnym. Służyła ona najprawdopodobniej do uszczelnienia bali drewnianych, z których zbudowany był budynek. Odkrycie nowej osady grupy olsztyńskiej niewątpliwe bardzo wpłynie na zakres wiedzy na temat tej jednostki kulturowej.

Znaleziska dokonał Pan Mirosław Brzostek, który zgłosił je do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Przeprowadzone badania archeologiczne nie byłyby możliwe gdyby nie współpraca Inwestora – Pani Katarzyny Owczarek.

Fot. FB: Archeoskop - usługi archeologiczne - konserwacja zabytków

Źródło: Facebook: Archeoskop - usługi archeologiczne - konserwacja zabytków