Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie bada komunikację miejską

2023-11-07 08:47:39(ost. akt: 2023-11-07 08:46:12)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski realizuje projekt "Algorytm monitorowania dynamiki zachowań komunikacyjnych w miejskich obszarach funkcjonalnych w aspekcie innowacji i zagrożeń". Zadanie jest finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.
W rezultacie przeprowadzonego badania zostanie określony wpływ innowacji i zagrożeń na zachowania w podróży. Jednym z elementów jest specjalnie przygotowana ankieta, która pomoże w odpowiednim zrealizowaniu projektu.

— Sprawne zarządzanie transportem i mobilnością na obszarach miejskich jest bez wątpienia jednym z najistotniejszych zagadnień związanych z polityką miejską — mówi kierująca zadaniem dr hab. Agnieszka Dawidowicz z Wydziału Geoinżynierii UWM. — Celem tej polityki jest zaplanowanie i zapewnienie odpowiednich sieci transportowych dostosowanych do współczesnych trendów w podróżach. Wszystkie nowe rozwiązania są nastawione na poprawę lub włączenie zupełnie nowych rozwiązań komunikacyjnych.

Efektem projektu będzie opracowanie uniwersalnego, łatwego w zastosowaniu i ekonomicznego algorytmu geomatycznego do monitorowania zachowań i przyzwyczajeń komunikacyjnych.

Kwestionariusz przygotowany przez olsztyńskich naukowców to 31 pytań. Jego wypełnienie zajmuje zaledwie ok. 10 minut. Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny oraz anonimowy.

Projekt ma zostać zrealizowany do połowy następnego roku.