,,Jak dobrze mieć sąsiada”. Nowy projekt Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie

2023-10-26 09:56:24(ost. akt: 2023-10-26 10:08:15)

Autor zdjęcia: archiwum prywatne

Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie od kilkunastu lat pomaga osobom starszym, potrzebującym, a także przebywający poza granicami naszego kraju. Działa w wolontariacie i organizuje spotkania Polonii mieszkającej w Europie. Jakie aktywności proponuje teraz?
— Obecny projekt realizowany pod nazwą ,,Jak dobrze mieć sąsiada” kierowany jest do osób zmarginalizowanych, wyobcowanych z życia społecznego z powodu trudnych warunków ekonomicznych, zdrowotnych i niepełnosprawnych z miasta Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego — mówi prezes ATW.

Finansowany jest przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego. Zajęcia warsztatowe, spotkania i wykłady odbywać się będą w dniach od 26.10.23r do 04.12 23r. salach Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Dąbrowszczaków 3 ,ale nie tylko np. w Domach Pomocy Społecznej.

— Bazując na zdobytym doświadczeniu będziemy się starać poprzez organizację zajęć edukacyjnych, kulturalnych, manualnych i twórczych rozwijać ich zainteresowania — mówi prezeska. I dodaje: — W naszym programie przeciwdziałamy wykluczeniu osób z niedosłuchem z życia społecznego poprzez wyposażenie uczestników zajęć w indywidualny sprzęt nagłaśniający, co umożliwi branie czynnego udziału w zajęciach czy spotkaniach, a tym samym powrót do społeczności

Dodatkowo koncerty chóru ,,De Novo” w ośrodkach pomocy społecznej pozwolą pensjonariuszom na uczestnictwo w próbach chóru ,,De Novo”, gdzie wcześniej dyrygent przesłucha kandydatów, dokona wyboru i przeprowadzi kilka lekcji śpiewu z wybranymi pensjonariuszami. Będzie można też sprawdzić swoje zdolności manualne na zajęciach z rękodzieła, gdzie chętni pod okiem wolontariuszek będą uczyć się wykonywać ozdoby świąteczne nie tylko dla siebie, ale i dla sąsiada.

Sekcja teatralna na warsztatach poprowadzonych przez zawodową animatorkę kultury przygotuje inscenizację teatralną. Wszystkie te zajęcia będą się przeplatały z wykładami z zakresu zdrowia czyli: geriatrii, rehabilitacji i psychologii .

— Myślę, że projekt spotka się z dużym zainteresowaniem seniorów ,bo właśnie do nich przede wszystkim jest kierowany, a wszystkie prowadzone zajęcia są za darmo — podsumowuje prezes ATW.