Wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa w Olsztynku utrzymany w mocy

2023-10-25 16:21:25(ost. akt: 2023-10-25 14:59:04)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Michał Skroboszewski

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji skazujący Stanisława N. i Łukasza O. za zabójstwo mieszkańca Olsztynka. Pierwszemu z oskarżonych Sąd Okręgowy w Olsztynie wymierzył karę 25 lat pozbawienia, a drugiemu karę łagodniejszą – 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok w tej sprawie jest już prawomocny.
Sprawa dotyczyła zdarzenia, do którego doszło w nocy z 18 na 19 lutego 2021 roku w jednym z mieszkań w Olsztynku.

Oskarżeni bracia Stanisław N. i Łukasz O. feralnego dnia spożywali alkohol razem ze swoim znajomym – znacznie starszym od siebie mężczyzną. W pewnym momencie obaj oskarżeni z błahego powodu zaczęli kopać znajomego po całym ciele, a także zadali mu kilka uderzeń w głowę różnymi przedmiotami, w tym siekierą.

Pokrzywdzony mężczyzna od tych ciosów doznał szeregu rozległych obrażeń ciała i zmarł.

Stanisław N. groził również pozbawieniem życia bezpośredniemu świadkowi zabójstwa oraz stosował wobec niego przemoc fizyczną z użyciem siekiery.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 20 lutego 2023 roku uznał obu oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów, w szczególności zabójstwa. Stanisław N. został za to skazany na karę łączną 25 lat pozbawienia wolności. Z kolei Łukaszowi O. Sąd wymierzył karę 15 lat pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w uzasadnieniu wyroku wskazał między innymi, że bicie pokrzywdzonego zaczął oskarżony Stanisław N. i to on w znacząco większym stopniu przyczynił się do jego śmierci niż oskarżony Łukasz O. Nie mniej, jak podkreślił Sąd Okręgowy, obaj oskarżeni poprzez to bicie zmasakrowali pokrzywdzonego, a następnie nie zrobili nic, aby uratować mu życie.

Nieprzytomnego, leżącego mężczyznę po prostu przykryli kocem i tak go pozostawili, godząc się tym samym, że może on umrzeć.

Wyrok w tej sprawie został zaskarżony przez prokuratora, który domagał się zaostrzenia kar pozbawienia wolności obu oskarżonym. Apelacje wnieśli również obrońcy oskarżonych, wnosząc o uniewinnienie oskarżonych.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w piątek (20 października) nie uwzględnił apelacji prokuratora oraz obrońców oskarżonych i utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.