W Lublinie odbyła się 22. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Zgorzelskiego

2023-10-25 12:06:18(ost. akt: 2023-10-25 12:16:21)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: LLEW/wikipedia

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom i finalistom Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Zgorzelskiego. W 22. edycji tego prestiżowego wydarzenia, oceniano łącznie 19 prac magisterskich, z czego 12 z nich należało do dziedziny literaturoznawstwa, a 7 do językoznawstwa.
W ocenach Jury zaznaczono, że prace konkursowe charakteryzują się wyjątkową dojrzałością i erudycją ich autorów, którzy przedstawili teksty o znaczącej wartości merytorycznej. Dodatkowo, wyrażono podziw dla wysokiego poziomu warsztatu badawczego oraz umiejętności metodologicznych zaprezentowanych przez młodych badaczy polskiego języka i literatury.

W kategorii literaturoznawstwo, Jury jednogłośnie przyznało pierwszą nagrodę pracy magisterskiej pt. "Krótkie prozy Jana Brzękowskiego (1903-1983) w świetle jego twórczości emigracyjnej" autorstwa mgr Joanny Piechury-Velychenko. Praca ta powstała pod opieką naukową prof. dr hab. Hanny Gosk oraz dr Kingi Siatkowskiej-Callebat w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Drugą nagrodę w tej samej kategorii otrzymał mgr Bartosz Kowalik (UJ) za pracę pt. "Widma Różewicza". Ponadto, Jury przyznało wyróżnienie pracy magisterskiej pt. "Korespondencja Ireny i Stanisława Vincenzów z Natalią i Zygmuntem Zarembami" autorstwa mgr Agnieszki Synakowskiej (UWr).

W obszarze językoznawstwa, pierwszą nagrodę jury jednogłośnie przyznało pracy mgr. Mateusza Rybarskiego pt. "Neologizmy słowotwórcze w Obserwatorium Językowym UW (na materiale haseł opracowanych do lutego 2022 roku)". Ta praca została przygotowana pod opieką naukową prof. dr hab. Małgorzaty Witaszek-Samborskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Drugą nagrodę w kategorii językoznawstwo otrzymała praca mgr Aleksandry Ryś (UŚ) pt. "Frazeologia jako źródło badań nad wybranymi wyznacznikami potoczności (na materiale 'Korpusu dawnych polskich tekstów dramatycznych (1772–1939)').

Ponadto, Jury przyznało wyróżnienie pracy mgr Michaliny Lehman (UWr), która badała "Czasowniki kulinarne dotyczące obróbki termicznej w 'Compendium Ferculorum' Stanisława Czernieckiego i ich zmiany znaczeniowe w dziejach polszczyzny". Dodatkowo, przyznano jednogłośnie wyróżnienie honorowe pracy mgr Karoliny Nowickiej (UwB) pt. "Język mówiony w reprezentacji graficznej na przykładzie komiksów Tomasza Samojlika".

Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Czesława Zgorzelskiego jest inicjatywą Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich, która służy integracji środowiska polonistycznego oraz trosce o poziom kształcenia. Patronem konkursu jest ceniony uczony i badacz literatury polskiej, prof. Czesław Zgorzelski.

Celem konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych polonistów i zachęcenie ich do kontynuowania badań naukowych. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2002 roku, a prace magisterskie nagrodzone pierwszym miejscem w obu kategoriach - językoznawczej i literaturoznawczej - publikowane są w serii Młoda Polonistyka.