Wyremontowano dach zabytkowego budynku Podzamcza w Elblągu

2023-10-25 07:10:00(ost. akt: 2023-10-24 15:13:17)

Autor zdjęcia: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Zakończył się remont dachu wschodniego skrzydła zabytkowego budynku Podzamcza - poinformowało Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu. Był to ostatni etap modernizacji budynków będących siedzibą tego muzeum.
Prace budowlane przy remoncie dachu trwały od początku lipca. Dzięki tej inwestycji zabytkowy obiekt został zabezpieczony, a mieszczące się tam zbiory muzealne zyskały właściwe warunki przechowywania.

— W ramach inwestycji wymienione zostały uszkodzone elementy deskowania oraz całość pokrycia dachu obiektu. Wykonano izolację połaci dachu drugiego piętra i lukarn, zamontowano nowe obróbki blacharskie oraz uzupełniono orynnowanie — poinformowała Agnieszka Sławińska z elbląskiego muzeum.

W budynku prezentowanych jest pięć wystaw stałych przybliżających historię miasta i regionu. Mieszczą się tam także magazyny zbiorów i pracownie naukowe. Podzamcze jest jednym z niewielu reliktów przestrzennych i budowlanych dawnego kompleksu zamku krzyżackiego. Jednocześnie jest jednym z dwóch budynków – obok tzw. gimnazjum – będących siedzibą elbląskiego muzeum.

Remont dachu Podzamcza kosztował ok. 1,3 mln zł. Pieniądze pochodziły z projektu "Muzea ponad granicami. Etap II", dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Był to ostatni etap – rozpoczętego w 2007 r. – procesu modernizacji obu siedzib elbląskiego muzeum. W latach 2007-2012 została opracowana dokumentacja projektowa inwestycji i pozyskano pieniądze z UE na remont jednego z budynków i dziedzińca. W 2016 r. zrealizowano I etap remontu skrzydła południowego Podzamcza, dzięki wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W latach 2017-2018 wyremontowano Gimnazjum i ukończono prace w skrzydle południowym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. warmińsko-mazurskiego.

Historia Podzamcza sięga prawdopodobnie XIV w. Nazwa wiąże się z jego lokalizacją na terenie jednego z podzamczy dawnego zespołu zamku krzyżackiego – między ul. Wapienną, gdzie przypuszczalnie stał zamek zburzony przez elbląskich mieszczan w 1454 r., a zespołem szpitala św. Ducha.

Budynek był wielokrotnie przebudowywany i zmieniał swą funkcję, m.in. służył za magazyn czy słodownię browaru. W czasie II wojny światowej zespół podzamcza został częściowo uszkodzony, a skrzydło wschodnie całkowicie pozbawione dachu. Stropy między kondygnacjami były zniszczone. Około 1978 r. rozpoczęto odbudowę obiektu. W 1987 r. – z okazji 750-lecia Elbląga – Podzamcze oddano do użytku na jedną dwóch siedzib muzeum. (PAP)

Autor: Marcin Boguszewski