Rusza rozbudowa kolejnego odcinka DK65 od Nowej Wsi Ełckiej do granicy województwa

2023-10-13 18:22:09(ost. akt: 2023-10-14 18:24:02)

Autor zdjęcia: GDDKiA Olsztyn

GDDKiA podpisała umowę na modernizację kolejnego odcinka DK65. Firma Unibep rozbuduje trasę od Nowej Wsi Ełckiej do granicy województwa za 128,4 mln zł. Na realizację zadania wykonawca robót będzie miał 18 miesięcy.
W ramach rozbudowy odcinka drogi o długości 12,4 km wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś i szerokości 8 m. Przebudowanych będzie szesnaście skrzyżowań. Powstaną chodniki o długości około 11 km oraz dziesięć zatok autobusowych. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ponad 2,5 km. Przebudowanych zostanie dziewięć przepustów oraz obiekt mostowy. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe.

Zadanie zostanie zrealizowane ze środków budżetu państwa.

Fot. GDDKiA Olsztyn

Głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków komunikacyjnych oraz dostosowanie parametrów drogi do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. Poprawa geometrii drogi i jej równości przyczyni się do zwiększenia komfortu jazdy podróżujących.

Na poprawę bezpieczeństwa wpłynie rozbudowa skrzyżowań zwykłych do skrzyżowań skanalizowanych wraz z budową oświetlenia oraz budową dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo na wlotach drogi krajowej. Przejścia dla pieszych wraz z budowanymi chodnikami przy skrzyżowaniach umożliwią bezpieczne korzystanie przez pieszych z zatok autobusowych i komunikacji publicznej.

Fot. GDDKiA Olsztyn

Rozbudowa odcinka Nowa Wieś Ełcka – granica województwa, to część działań na DK65 w województwie warmińsko-mazurskim, jakie prowadzi GDDKiA w celu poprawy warunków jazdy i bezpieczeństwa na tej drodze.

Do tej pory wybudowała obwodnice Gołdapi, Olecka i Ełku oraz rozbudowała odcinek Gołdap - Kowale Oleckie. W kwietniu tego roku zakończyła się rozbudowa odcinka DK65 w Ełku, obejmującego ulice Przemysłową i Grajewską. Ku końcowi zmierza rozbudowa odcinka od drogowego przejścia granicznego Gołdap do początku obwodnicy Gołdapi. Trwają tam obecnie prace odbiorowe.

W maju Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt i budowę obwodnicy Gąsek, a w czerwcu na rozbudowę odcinka Kowale Oleckie – Olecko.

Na podpisanie umowy czeka jeszcze odcinek Gąski – Ełk. Dla ostatniego odcinka DK65, Olecko – Gąski powtarzamy przetarg na rozbudowę. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po zrealizowaniu tych wszystkich prac poprawią się warunki i bezpieczeństwo ruchu na całym odcinku DK65 w województwie warmińsko-mazurskim.