Pożary sadzy w przewodach kominowych mogą zniszczyć cały dorobek życia. Strażacy z Olsztyna biją na alarm

2023-10-11 16:43:39(ost. akt: 2023-10-11 15:11:42)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Co roku, w sezonie grzewczym strażacy wielokrotnie uczestniczą w działaniach ratowniczo-gaśniczych związanych z pożarem nagromadzonej sadzy w przewodzie kominowym. Zaniedbanie obowiązku czyszczenia przewodów może doprowadzić nie tylko do ogromnego pożaru, ale również do emisji tlenku węgla, którego nie da się wyczuć.
Obowiązek czyszczenia przewodów kominowych jest bardzo ważny, bo nieprzestrzeganie go może doprowadzić nie tylko do pożaru nagromadzonej sadzy w przewodzie, lecz całego poddasza budynku mieszkalnego.

— Często w wyniku nieszczelności kominów, pożar przenosi się na drewnianą konstrukcję dachu — mówi st. kpt. Kamil Kulas, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP Olsztyn.

Innym zagrożeniem związanym z niewłaściwym użytkowaniem pieców na paliwo stałe lub gazowe oraz nieprawidłowym korzystaniem z przewodów kominowych i wentylacyjnych jest emisja tlenku węgla, którego bez zamontowanego czujnika nie da się wykryć.

— W sezonie grzewczym 2022/2023 na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego odnotowano 99 pożarów nagromadzonej sadzy w przewodzie kominowym, tej jesieni odnotowano już 6 takich pożarów — dodaje Kulas.

Jak powinno się dbać o przewody dymowe i spalinowe?

W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
— cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem lub drewnem);
— dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym;
— co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

Co najmniej raz w roku, mieszkańcy powinni usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych. Dodatkowo właściciele i zarządcy bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych zobowiązani są do kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych przez uprawnionego kominiarza.

Straż pożarna podpowiada, co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia:
— należy systematycznie czyścić, sprawdzać szczelność i wykonywać przeglądy techniczne przewodów kominowych;
— można użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta;
— nie należy zasłaniać i przykrywać urządzeń grzewczych;
— nie można zaklejać i zasłaniać kratek wentylacyjnych;
— w przypadku wymiany okien na nowe, trzeba sprawdzić poprawność działania wentylacji. Nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
— nie powinno się bagatelizować objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie lub przyspieszona czynność serca. Mogą być one sygnałem na uleganie zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji trzeba natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady lekarza.

Strażacy przypominają o zamontowaniu w domu czujniku tlenku węgla. Jego działanie może okazać się nieocenione w przypadku uratowania życia.