Ponad 400 milionów na rozwój Krainy Kanału Elbląskiego

2023-10-09 08:46:51(ost. akt: 2023-10-09 14:53:53)
Często zapominamy, że nasz region to nie tylko Mazury i Warmia, ale też Powiśle. Na szczęście pamięta o tym samorząd województwa. Stąd cieszy dofinansowanie tak poważną kwotą obszarów położonych wzdłuż jednej z naszych największych atrakcji czyli kanału Elbląskiego, który zresztą symbolicznie łączy Mazury z Powiślem.
Umowę o przeznaczeniu 433 milionów na realizację projektów "Strategii rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego" marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podpisał z samorządowcami reprezentującymi Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Należy do niego 15 samorządów lokalnych w tym Elbląg, Iława, Ostróda oraz samorządy z powiatów elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego.


— Kanał Elbląski to swoisty kręgosłup geograficzny trzeciej ważnej krainy naszego województwa – Powiśla – tłumaczy marszałek Gustaw Marek Brzezin. — Jednocześnie jest chlubą całego regionu, dlatego tak mnie cieszy, że ma dziś renomę architektonicznego i technicznego unikatu o światowej skali. Ta prawdziwa perła regionu warmińsko-mazurskiego może się stać przysłowiową żyłą złota dla terenów znajdujących się w jego sąsiedztwie, dlatego z satysfakcją obserwuję wszelkie formy aktywności, które dzieją się na jego szlaku i na terenach przyległych.
— Na pewno wszystkie inwestycje będą służyć mieszkańcom i promować region — podkreśla Stanisław Gorczyca, przewodniczący zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.


Środki przyznane przez samorząd województwa zostaną przeznaczone na:

1. Modernizację systemu Kanału Elbląskiego poprzez inwestycje w urządzenia wodne i infrastrukturę towarzyszącą w celu zmniejszenia skutków takich zjawisk związanych ze zmianami klimatu jak ulewne deszcze, podtopienia, susze.

2. Inwestycje w infrastrukturę dla ruchu turystycznego na Kanale, które ograniczą stopień zanieczyszczenia wód i ochronią jego strefę przybrzeżną. Będą one polegały na rozbudowie miejsc cumowniczych dla żeglarzy, organizacji nabrzeży, stworzeniu atrakcyjnych miejsc do rekreacji nad wodą.

3. Utworzenie spójnej sieci tras rowerowych połączonych z trasą Green Velo
w oparciu o już istniejące szlaki i atrakcje turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego, która przysłuży się do tworzenia produktowej oferty turystycznej.

4, Rozwój i poprawę dostępności do wyznaczonego w 2016 r. tematycznego Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego. Szlak tworzą 23 obiekty w tym m.in.: pochylnie, śluzy, muzea, przystanie. Projekt polega na zaadaptowaniu tych obiektów na cele turystyczne i edukacyjne, ich jednolitym oznakowaniu a także zastosowaniu cyfrowych metod interpretacji i upowszechniania dziedzictwa Kanału.

Pieniądze pochodzą ze środków unijnych dedykowanych regionowi w ramach Polityki Spójności na lata 2021-2027 oraz kierunkach ich inwestowania na Warmii i Mazurach. Zostały wynegocjowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego z Komisją Europejską w ramach Polityki Spójności na lata 2021-2027 oraz kierunkach ich inwestowania na Warmii i Mazurach.

Dzięki temu samorząd województwa dysponuje łącznie kwotą blisko 8,4 mld zł a program regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur" jest już intensywnie wdrażany.

— Kanał, miasta i jeziora na jego szlaku są popularne wśród naszych turystów, żeglarzy i wodniaków, jednak zrealizowane inwestycje w znaczący sposób poprawią warunki wypoczynku oraz komfort życia — podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin.


oprac. Igor Hrywna