W wakacje na Warmii i Mazurach było bezpiecznie

2023-10-07 13:00:00(ost. akt: 2023-10-06 14:05:18)

Autor zdjęcia: Beata Szymańska

Ponad tysiąc kontroli przeprowadził warmińsko-mazurski sanepid podczas wakacyjnych miesięcy. W regionie m.in. na obozach i koloniach wypoczywały dziesiątki tysięcy dzieci i młodzieży.
Właściwy stan sanitarny panował na większości turnusów letniego wypoczynku na Warmii i Mazurach — poinformowała Państwowa Inspekcja Sanitarna. Inspektorzy tej instytucji przeprowadzili 1269 kontroli na turnusach, których zarejestrowano w regionie prawie 2000. Odpoczywało na nich około 48 000 dzieci i młodzieży.

— Kontrole miejsc wypoczynku letniego Państwowa Inspekcja Sanitarna rozpoczęła jeszcze przed wakacjami i prowadziła je przez cały czas ich trwania. Dotyczyły zakresu higieny dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa żywności i żywienia. Wyniki są bardzo zadowalające. Z 1949 turnusów zarejestrowanych w bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji i Nauki, Państwowa Inspekcja Sanitarna skontrolowała 1269, wykryła jeden wypoczynek dziki, czyli funkcjonujący bez zgłoszenia do Kuratorium Oświaty w Olsztynie, wykazała uchybienia tylko w 26 miejscach. Nie został złożony żaden wniosek o unieruchomienie turnusu — wyliczają inspektorzy.

W akcję włączyła się także warmińsko-mazurska policja, której funkcjonariusze uczestniczyli w 39 kontrolach. W sześciu inspektorom Sanepidu pomagali strażacy, w trzech – inspektorzy nadzoru budowlanego a w dwóch – pracownicy Lasów Państwowych. W jednej podczas kontroli pojawił się przedstawiciel kuratorium oświaty.

— Systematycznie oceniana przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej była też jakość wody w kąpieliskach. W tegorocznym sezonie kąpielowym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zostały utworzone 44 kąpieliska oraz 44 miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. W trzech kąpieliskach podczas sezonu okresowo woda była nieprzydatna do kąpieli, tj. ze względu na zakwit sinic nad jeziorem Ukiel na Kąpielisku nr 1 Plaża Miejska w Olsztynie oraz Kąpielisku nr 2 Plaża Miejska w Olsztynie; ponadto z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w Kąpielisku Domowym w Szczytnie. Natomiast w pozostałych kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli jakość wody odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzaniu Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli — podkreślają inspektorzy WSSE w Olsztynie.

Opr. RAZ