Jak wielu cudzoziemców na Warmii i Mazurach pracuje na czarno?

2023-10-06 14:01:31(ost. akt: 2023-10-06 14:19:20)

Autor zdjęcia: WMOSG

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Od stycznia do końca września br. kontrolą objęli ponad 3 000 obcokrajowców. Funkcjonariusze SG stwierdzili, że ponad 300 osób pracowało niezgodnie z przepisami.
Najwięcej nielegalnie pracujących było obywateli Ukrainy – 54%. Na drugim miejscu znaleźli się Gruzini -16%, na trzecim Białorusini - 14%. Właściciele firm zatrudniali pracowników zza granicy bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Przedsiębiorcy nie podpisywali też żadnych umów z cudzoziemcami.

Funkcjonariusze SG stwierdzili, że najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży budowlanej – 22%, agencji pośrednictwa pracy – 18%. Natomiast w usługach i turystyce zatrudnionych nielegalnie było – po 13%, w gastronomii – 12%, a w transporcie i w zakładach produkcyjnych – po 9%.

W analizowanym okresie najwięcej uchybień w zatrudnieniu było w powiecie olsztyńskim – 33%, mrągowskim – 13%, ełckim – 9%, ostródzkim – 8% . W kętrzyńskim i giżyckim – po 6%, bartoszyckim – 4%, a w węgorzewskim, piskim, gołdapskim i iławskim – po 3%.

Od początku roku do 30 września sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym pracodawcom grzywny na kwotę ponad 124 tys. zł.