Inwestycje, które zmieniają warunki życia

2023-10-05 15:12:06(ost. akt: 2023-10-12 14:11:55)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Mat. partnera

Samorządy w całym kraju budują i remontują drogi, sieci wodno-kanalizacyjne, inwestują w szkoły, infrastrukturę sportową, społeczną i kulturalną. Krajobraz polskich regionów się zmienia, a wszystko to przy ogromnym wsparciu z Programu Inwestycji Strategicznych.
Program Inwestycji Strategicznych to jeden z kluczowych programów rządowych, które wspierają inwestycje realizowane przez samorządy. Jest realizowany od połowy 2021 roku, a jego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Wsparcie dopasowane do potrzeb

Do tej pory BGK przeprowadził 5 edycji programu. Dofinansowanie przyznano dla 99 proc. polskich samorządów. To w sumie ponad 63 mld zł na przeszło 11 tysięcy inwestycji. Skala wsparcia robi wrażenie, bo dofinansowanie może pokryć nawet 98 proc. kosztów realizacji danego projektu.
Dwie z edycji programu były przeznaczone dla wszystkich samorządów. Kolejne trzy to edycje specjalne: dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne, dla gmin uzdrowiskowych, a także edycja poświęcona rozwojowi stref przemysłowych.

Inwestycja w gospodarkę i kapitał społeczny

Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego 1 proc. PKB przeznaczony na inwestycje może się przełożyć na przyrost nawet 2 – 2,5 proc. PKB w przyszłości. Te dane pokazują, że inwestycje publiczne mogą być znacznym wsparciem dla gospodarki w czasie kryzysu.
Program Inwestycji Strategicznych ma jeszcze jeden ważny wymiar. Samorządowcy najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności. To oni decydują, o dofinansowanie jakich projektów z programu się starają. Dzięki temu inwestycje, które powstają z rządowym dofinansowaniem, realnie poprawiają warunki życia lokalnych społeczności.
Ile takich projektów już powstało? Do końca sierpnia 2023 roku samorządowcy zrealizowali ponad 2700 inwestycji, a na realizację wielu kolejnych podpisali umowy z wykonawcami.

Mechanizm działania programu

Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem Programu Inwestycji Strategicznych. W zrealizowanych dotąd edycjach jednostki samorządu terytorialnego składały wnioski w specjalnej aplikacji. Po zakończeniu każdego naboru BGK przekazywał raport dla komisji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta analizowała wnioski i przygotowywała rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów decydował o przyznaniu dofinansowania.
W zależności od czasu realizacji inwestycji, środki z programu są wypłacane w całości po jej zakończeniu lub w transzach po wykonaniu kolejnych etapów inwestycji.

Finansowanie inwestycji komunalnych

Istotnym wsparciem w finansowaniu inwestycji komunalnych są m.in. bezzwrotne dotacje, programy zakładające częściowe umorzenie spłacanego kapitału lub niższe niż rynkowe oprocentowanie. Skorzystanie z nich często wymaga jednak uzupełnienia finansowania środkami własnymi lub pozyskanymi przez samorządy w formie dłużnej. Tutaj też z pomocą przychodzi Bank Gospodarstwa Krajowego, który oferuje finansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego, m.in. uczestnicząc w przetargach na udzielenie finansowania czy organizując emisje obligacji komunalnych. Paleta dostępnych produktów oferowanych przez BGK jest znacznie szersza, zarówno w ofercie skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego, jak i do należących do JST spółek komunalnych.

Tekst powstał przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Więcej informacji o znajdziesz na https://www.bgk.pl/inwestycje/realizacja-projektow-z-programu-inwestycji-strategicznych/, https://www.bgk.pl/samorzady/