500 tysięcy dolarów dla Banku Żywności w Olsztynie

2023-09-29 10:42:51(ost. akt: 2023-09-29 11:21:05)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Bank Żywności w Olsztynie zwyciężył w konkursie Global Innovation Challenge, organizowanym przez Citi Foundation. Otrzymał 500 tysięcy dolarów na działania na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego wśród społeczności o niskich dochodach.
Fundacja Citi ogłosiła laureatów pierwszego w historii konkursu Global Innovation Challenge – nowego programu wsparcia organizacji społecznych, które opracowują innowacyjne rozwiązania problemów społecznych i gospodarczych.
Bank Żywności w Olsztynie znalazł się w gronie 50 organizacji filantropijnych z całego świata, które w pierwszej edycji tego programu otrzymają w sumie 25 milionów dolarów. Celem pierwszej edycji programu było zwiększenie skuteczności działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywnościowego.

— Bezpieczeństwo żywnościowe to jeden z najbardziej palących problemów współczesnego świata.  To problem nas wszystkich. Dlatego w jego rozwiązanie powinniśmy zaangażować  się solidarnie, bez względu na szerokość geograficzną  czy rodzaj prowadzonej działalności. Zaczynamy więc od siebie — mówi Elżbieta Czetwertyńska, prezes Citi Handlowy i Citi Country Officer w Polsce. — Cieszymy się, że środki Citi Foundation na rzecz walki z niedoborem żywności trafią do polskiej organizacji pozarządowej. Bank Żywności w Olsztynie pomaga osobom w potrzebie, ale też edukuje i tworzy kompleksowe rozwiązania dla zapobiegania ubóstwu. To szczególnie dla nas ważne, bo Olsztyn to drugi po Warszawie ośrodek Citi, w którym rozwijamy nasz biznes i angażujemy się w rozwiązywanie kwestii ważnych dla lokalnej społeczności.

Bank Żywności działa od 25 lat i specjalizuje się w pozyskiwaniu żywności i jej zagospodarowaniu na rzecz potrzebujących mieszkańców Warmii i Mazur, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i mądrego pomagania. Prowadzi działania na rzecz tych, którzy są w trudnej sytuacji: buduje sieć partnerów zaangażowanych w przekazywanie żywności, edukuje na temat jej zagospodarowania, włącza w działania wolontariackie młodzież i w efekcie tworzy wspólnoty, które mogą samodzielnie działać na rzecz osób w potrzebie.
Realizując swoją misję uwzględnia cele zrównoważonego rozwoju w 2021 roku dołączył do Partnerstwa Agenda 2030. Realizuje pogram mając na uwadze złożoność globalnych wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

— Do naszych działań podchodzimy odpowiedzialnie, ale i odważnie. Chcemy, aby inne organizacje mogły, wzorując się na nas, zwiększać skuteczność i skalę swojego działania. Dzięki środkom Citi Foundation będziemy mogli rozwijać nasze programy pomocowe oraz innowacyjne projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywnościowego, w szczególności NGO do wdrażania ekonomii społecznej i tworzyć trójsektorowe partnerstwa, dające możliwość korzystania przez społeczności o najniższych dochodach z przystępnej cenowo i zdrowej żywności. Warto w tym miejscu dodać, iż w tym roku uzyskaliśmy akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, który nadał nam status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej — mówi Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie.

— Kapitał filantropijny odgrywa kluczową rolę na rynku rozwiązań społecznościowych, a Global Innovation Challenge Fundacji Citi pomaga promować i rozwijać nowe pomysły — powiedziała Brandee McHale, prezes Fundacji Citi i szefowa Citi Community Investing & Development. — Od zapewnienia natychmiastowej pomocy osobom w kryzysie po długoterminowe interwencje, organizacje wsparte w ramach pierwszej edycji Global Innovation Challenge dostarczają rozwiązania podnoszące jakość życia, przede wszystkim poprzez poprawę stanu zdrowia społeczności o niskich dochodach.

Każdemu z beneficjentów inauguracyjnego Global Innovation Challenge przyznano 500 tys. dolarów na wsparcie działań programowych w czterech kluczowych obszarach: dostęp do żywności, dostępność żywności, przystępność cenowa żywności oraz odporność społeczności. Innowacje obejmują działania takie jak aplikacje, które będą łączyć dostawców i odbiorców żywności, wprowadzanie nowych technologii i promowanie praktyk zrównoważonego rolnictwa czy zakładanie miejskich ogrodów.