Sternik to konkurs, ale w ogóle nie chodzi w nim o konkurowanie

2023-09-25 09:00:00(ost. akt: 2023-09-27 13:36:07)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: Mat. organizatora

Partnerstwo to jedyna przestrzeń, w której powstają długoterminowe i autentyczne relacje.
Pandemia spowodowała burze i wyzwania w wielu firmach oraz instytucjach. Wtedy, w trudnych chwilach narodził się pomysł nagradzania tych, którzy skutecznie stawiali czoło sztormom i dotarli na spokojniejsze wody, często znacznie szersze. W pierwszej edycji, która przyjęła motto „Sternik. Cała naprzód!”, zwycięstwo odnieśli najbardziej przedsiębiorczy i twórczy liderzy z regionu Warmii i Mazur, którzy nie ulegli huraganowi pandemii.

Ich kluczem do sukcesu było przekształcenie własnego biznesu i wprowadzenie niezbędnych zmian. Opowieści zwycięzców z pierwszej edycji są różnorodne, ale jednocześnie łączy je jedno: pandemia wydobyła na powierzchnię prawdziwe wartości, takie jak wzajemne wsparcie, współpraca zespołowa oraz kreatywność w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dziś ci laureaci z dumą podkreślają, że tamta walka z pandemią ujawniła, co w nich naprawdę najlepsze.

Głównym celem konkursu „Sternik” jest nie tylko wyróżnienie najwybitniejszych praktyk biznesowych i społecznych, ale także inspiracja oraz stworzenie platformy do wymiany myśli, tworzenia oraz promowania skutecznych rozwiązań — szczególnie w trudnych i burzliwych okresach. Laureaci konkursu są przykładem do naśladowania, a co najważniejsze - wspierają się nawzajem i dzielą się wskazówkami, aby skutecznie działać w nieustannie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Dzieje się tak od pierwszej edycji konkursu.

Sternik po raz trzeci


Trzecia edycja konkursu "Sternik" odbyła się pod hasłem "Ku przyszłości!". Decydując się właśnie na takie hasło organizatorzy chcieli podkreśli
wagę koncepcji, planowania i rozwoju nie tylko w przedsiębiorstwach, ale także samorządach, instytucjach publicznych czy organizacjach pozarządowych. W tym roku kapituła wybierała sterników w siedmiu kategoriach: Sternik Zielonej Transformacji, Sternik Eksportu, Sternik Inwestycji, Sternik Odpowiedzialności Społecznej, Sternik Przyjazna Administracja, Sternik Ochrony Zdrowia oraz w specjalnej kategorii BGK: Sternik 3W – woda, wodór, węgiel. Dodatkowo kapituła w każdej kategorii nominowała po trzy wyróżnione podmioty.

W Konkursie można wygrać wartościowe nagrody dla swojej organizacji, np. voucher na realizację kampanii marketingowej w mediach, profesjonalny film korporacyjny i  ofertę kształcenia na wybranych studiach podyplomowych na UWM.

Wszystkie nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali w malowniczo położonym Hotelu Anders w Starych Jabłonkach.  — Sternik to konkurs, ale w ogóle nie chodzi w nim o konkurowanie. Sternik to budowanie zaufania i partnerstwa, bo ono jest najważniejsze na wszystkich płaszczyznach naszego życia — mówi Anna Bułło, dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), pomysłodawczyni konkursu i przewodnicząca kapituły — Po dotychczasowych dwóch edycjach obserwuję, jak pięknie „Sternik” już zdołał stworzyć kapitał społeczny. Jak zbudował zaufanie i dał podwaliny do czasem wcale nieoczywistych partnerstw. Jak pokazał różnorodność firm w naszym regionie i pozwolił na wielorakie synergie. Poza tym pamiętajmy, że firmy, instytucje, organizacje — to przede wszystkim ludzie. To dla nich stworzyliśmy „Sternika”. A partnerstwo to jedyna przestrzeń, w której powstają długoterminowe i autentyczne relacje. — dodaje Anna Bułło.

Sternicy poprowadzą Warmię i Mazury ku przyszłości.


Nagroda i tytuł Sternika to nie tylko ogromne wyróżnienie, ale także ogromna odpowiedzialność. Laureaci, którzy zostali wybrani przez kapitułę są pionierami na skalę Warmii i Mazur w swoich kategoriach. Swoje statuetki odebrało osiem przedsiębiorstw, które od tej pory mogą stać się przykładami czy wzorcami dla przedsiębiorstw, urzędów lub organizacji pozarządowych. Kto na Warmii i Mazurach najlepiej poradził sobie z burzami i huraganami kryzysów?

Sternik Eksportu: ERKO sp. z o.o. sp. k. 
Sternik Inwestycji: Zakład Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o.
Sternik Zielonej Transformacji: KAJ Sp. z o.o.
Sternik Przyjazna Administracja: Powiat Olsztyński
Sternik Odpowiedzialności Społecznej: SPA for Cancer
Sternik Ochrony Zdrowia: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
Nagroda Specjalne BGK – 3W: Szkłoland Sp. z o.o. i BOB Energetyk

W gronie wyróżnionych znalazły się instytucje pozarządowe, które chociaż dysponują ograniczonymi budżetami, z pełnym zaangażowaniem i niebywałą skutecznością realizują swoje cele, niosąc pomoc osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom i młodzieży w kryzysie. Warto dodać, że misją „Sternika” jest wskazywanie najlepszych praktyk – niezależnie od wielkości firmy czy instytucji. Elastyczne, twórcze, a przy tym owocne działania, mogą być realizowane zarówno przez mikro- i małe przedsiębiorstwa, jak i duże podmioty. Co ważne, organizatorzy konkursu chcą w sposób szczególny wyróżnić działania samorządów, które budują warunki do rozwoju biznesu, a ich wsparcie podczas wojny na Ukrainie było i jest ogromne.

Więcej informacji o konkursie Sternik: https://www.bgk.pl/sternik/sternik-edycja-trzecia/