PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowanych do nagrody.

2023-09-27 10:22:09(ost. akt: 2024-01-08 18:06:27)   Artykuł sponsorowany
Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.
Wybierz kategorię
KLIKNIJ i GŁOSUJSPRAWDŹ WYNIKI
w powiatach
Kolejna edycja największego w Polsce plebiscytu edukacyjnego rozpoczęta! Zaszczytne tytuły zostaną przyznane najpierw w każdym powiecie, później w województwie, a następnie w skali całego kraju. Laureatów wyłoni głosowanie, które będzie prowadzone na każdym szczeblu edukacji - od przedszkola aż po wyższą uczelnię. Nagrodzeni zostaną nie tylko nauczyciele, lecz także placówki edukacyjne i ich dyrektorzy. Podobnie jak w tym roku, plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie.

Jak co roku nie zabraknie jednak dobrze znanych elementów naszej akcji. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej wojewódzkiej gali, która odbędzie się w styczniu 2024 roku. Natomiast wiosną przyszłego roku przyjdzie czas na wielkie podsumowanie całego plebiscytu. Na ogólnopolską galę zostaną zaproszeni laureaci w każdej kategorii z każdego województwa. Odbędzie się ona w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim w WarszawieKogo nominować
do nagrody?

Celem plebiscytu jest nagrodzenie najbardziej charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli. Takich, którzy nie tylko doskonale przekazują wiedzę, lecz także mają umiejętność nawiązywania relacji, cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Szukamy nauczycieli z pasją, wyróżniających się serdecznością, takich, którzy są dobrymi wychowawcami.

W przypadku nauczycieli przedszkola do wymienionych cech z pewnością trzeba dodać pełne ciepła i cierpliwości podejście do maluchów na początku ich oświatowej ścieżki oraz dobry kontakt z rodzicami dzieci.

Nagrodzimy także nauczycieli akademickich. Z pewnością warta docenienia jest ich umiejętność pełnego pasji i zaangażowania przekazywania wiedzy, wysoka kultura osobista i przyjazne, partnerskie podejście do studentów.

W osobnej kategorii, głosami naszych Czytelników, zostaną przyznane nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych - szkół i przedszkoli. Zgłoszenie kandydata w tej kategorii to dobra okazja, aby docenić tych, którzy doskonale prowadzą placówki edukacyjne i są dobrymi organizatorami.

Nagrody dla przedszkoli, szkół i uczelni

W plebiscycie zostaną także nagrodzone placówki edukacyjne - przedszkola, szkoły i uczelnie. W przypadku przedszkoli najważniejsza jest oczywiście ocena rodziców, którzy powierzają placówkom edukacyjnym swoje pociechy. Oni oceniając przedszkole, biorą pod uwagę wiele różnych czynników.

W kategorii dla szkół podstawowych i średnich chcemy nagrodzić szkoły, które zasługują na miano najbardziej przyjaznych uczniom i rodzicom. Co kryje się za tym określeniem? Chodzi o szkoły, w których kadra pedagogiczna dba o dobrą atmosferę. W plebiscycie uczniowie i ich rodzice docenią starania dyrekcji i wszystkich nauczycieli.

Uczelnie - publiczne i niepubliczne - zgłoszą do nagrody studenci, dla których poza aspektem edukacyjnym, ważne są także kwestie organizacyjne oraz jakość komunikacji i obsługi oferowana przez szkołę wyższą.

Podobnie, jak w poprzedniej edycji plebiscytu głosami naszych Czytelników zostanie wybrana także najlepsza szkoła językowa w naszym województwie. O tym, gdzie najlepiej można się nauczyć obcego języka najlepiej wiedzą ci, którzy korzystali z takiej nauki. Dlatego to ich głosami zostanie wybrana najlepsza szkoła językowa w naszym regionie.

Plebiscyt w gazecie
i w internecie

Już sama nominacja nauczyciela, dyrektora czy placówki edukacyjnej do nagrody w plebiscycie jest wyróżnieniem i powodem do dumy. Tym bardziej, że uczestników akcji będziemy regularnie prezentować w gazecie i w naszym serwisie internetowym oraz w serwisie www.naszemiasto.pl.

- W tym plebiscycie nie chodzi tylko o nagrody, o zwycięstwo i związane z nim tytuły - wyjaśnia Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca akcji. - Ta akcja jest płaszczyzną dla relacji między pracownikami oświaty i osobami, które z niej korzystają. Nominacje zgłaszane przez naszych Czytelników są pełne wdzięczności i sympatii dla nauczycieli. Ogrom pozytywnych emocji widać w mediach społecznościowych, gdzie plebiscyt żyje własnym życiem. Naszym dziennikarskim zadaniem jest pokazanie tej wyjątkowej roli pracowników oświaty w lokalnej społeczności.

W czasie trwania głosowania nauczycieli, dyrektorów, przedszkola, szkoły i uczelnie, na które nasi Czytelnicy będą oddawać najwięcej głosów, będziemy prezentować w gazecie, w naszym serwisie, a także na Facebooku. Po zakończeniu plebiscytu do całego nakładu gazety zostanie dołączony specjalny dodatek, w którym zaprezentujemy zwycięzców w każdej kategorii plebiscytu.

Kategorie i etapy plebiscytu

Listę nauczycieli, dyrektorów i placówek edukacyjnych nominowanych do nagród opublikujemy we wtorek, 25 października. Tego dnia rozpocznie się głosowanie.

Nagrody dla nauczycieli zostaną przyznane w pięciu kategoriach. Laureaci wśród nauczycieli przedszkola, klas 0-III i klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz tych, którzy uczą młodzież w szkołach ponadpodstawowych, zostaną najpierw wybrani osobno w miastach i powiatach naszego województwa. Później wojewódzki finał plebiscytu wyłoni najlepszych w naszym regionie.

Podobnie będzie z nagrodami w kategoriach Przedszkole Roku i Szkoła Roku. Najpierw zostaną one przyznane osobno w miastach i powiatach, a później laureaci awansują do wojewódzkiego finału.

Głosowanie na nauczycieli akademickich, dyrektorów placówek oświatowych, szkoły językowe oraz wyższe uczelnie będzie prowadzone w jednym etapie, w skali całego województwa.

Laureaci z naszego województwa w każdej kategorii plebiscytu awansują do ogólnopolskiego finału, w którym zostaną przyznane główne nagrody i tytuły Nauczyciel Roku Polski, Dyrektor Placówki Edukacyjnej Roku Polski, Przedszkole Roku Polski, Szkoła Roku Polski, Szkoła Językowa Roku Polski oraz Uczelnia Roku Polski. Uroczyste wręczenie statuetek i głównych nagród finansowych odbędzie się wiosną 2023 roku podczas uroczystej wielkiej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wojewódzka gala plebiscytu

Wcześniej wszyscy laureaci w każdej kategorii, z każdego miasta i powiatu, zostaną zaproszeni na wojewódzką galę plebiscytu, podczas której odbiorą medale i nagrody.


Na zwycięzców
czekają nagrody

Nagrody dla nauczycieli

Nauczyciele przedszkola, klas 0-III, IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

• tytuł Nauczyciela Roku w mieście lub powiecie
• dyplom i medal wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu


• zaproszenie na wojewódzką galę plebiscytu
• awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu

Nauczyciele przedszkola, klas 0-III, IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w wojewódzkim etapie głosowania zdobędą najwięcej głosów, a także zwycięzca w wojewódzkiej kategorii Nauczyciel Akademicki otrzymają:

• tytuł Nauczyciela Roku 2023 w naszym województwie w danej kategorii plebiscytu
• zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu na Zamku Królewskim w Warszawie
• statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
• awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
• prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
• nagrodę finansową w wysokości 3000 złotych


Nauczyciele przedszkola, klas 0-III, IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w wojewódzkim etapie plebiscytu w każdej kategorii zajmą drugie, trzecie, czwarte i piąte miejsce, a także nauczyciele akademiccy, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

• dyplomy wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
• prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
• nagrody finansowe w wysokości 1000 złotych

Nauczyciele, którzy w ogólnopolskim finale plebiscytu, w każdej kategorii zdobędą najwięcej głosów, otrzymają główne nagrody:

• tytuł Nauczyciela Roku Polski 2023 w danej kategorii plebiscytu
• dyplom i statuetkę wręczane podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu na Zamku Królewskim w Warszawie


• dodatkową nagrodę finansową w wysokości 5000 złotych


Nagrody w kategorii
Dyrektor Placówki Edukacyjnej

Dyrektor lub menedżer placówki edukacyjnej, który zdobędzie najwięcej głosów w wojewódzkiej kategorii plebiscytu, otrzyma:

• tytuł Dyrektora Placówki Edukacyjnej Roku 2023 w naszym województwie
• zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu na Zamku Królewskim w Warszawie
• statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
• awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
• prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
• nagrodę finansową w wysokości 3000 złotych


Dyrektorzy lub menedżerowie placówek edukacyjnych, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

• dyplomy wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
• prezentacje w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
• nagrody finansowe w wysokości 1000 złotych

Dyrektor lub menedżer placówki edukacyjnej, który zdobędzie najwięcej głosów w ogólnopolskim finale plebiscytu, otrzyma główną nagrodę:

• tytuł Dyrektora Placówki Edukacyjnej Roku Polski 2023
• dyplom i statuetkę wręczane podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu na Zamku Królewskim w Warszawie


• dodatkową nagrodę finansową w wysokości 5000 złotych


Nagrody w kategorii
Przedszkole Roku

Przedszkola, które w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

• tytuł Przedszkole Roku w mieście lub powiecie
• dyplom przygotowany do ekspozycji wręczany podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
• zaproszenie dla reprezentanta przedszkola na wojewódzką galę plebiscytu
• awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu

Przedszkole, które w wojewódzkim etapie głosowania zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

• tytuł Przedszkola Roku w naszym województwie
• zaproszenie dla reprezentanta przedszkola na ogólnopolską galę plebiscytu w Warszawie


• statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
• prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci • plebiscytu
• awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
• voucher na promocję przedszkola na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 5000 zł
• voucher na sprzęt RTV lub AGD o wartości 2000 złotych


Przedszkola, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

• dyplomy wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
• prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
• voucher na promocję przedszkola na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 3000 zł
• vouchery na sprzęt RTV lub AGD o wartości 1000 złotych

Przedszkole, które w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

tytuł Przedszkola Roku Polski 2023
dyplom i statuetkę wręczane na scenie ogólnopolskiej gali plebiscytu w Warszawie


dodatkową nagrodę - voucher na sprzęt RTV lub AGD o wartości 5000 złotychNagrody w kategorii
Szkoła Roku

Szkoły, które w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

• tytuł Szkoła Roku w mieście lub powiecie
• dyplom przygotowany do ekspozycji wręczany podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
• zaproszenie dla reprezentanta szkoły na wojewódzką galę plebiscytu
• awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu

Szkoła, która w wojewódzkim etapie głosowania zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

• tytuł Szkoła Roku 2023 w naszym województwie
• zaproszenie dla reprezentanta szkoły na ogólnopolską galę plebiscytu w Warszawie
• statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
• prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
• awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
• voucher na promocję szkoły na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 5000 zł
• voucher na sprzęt RTV lub AGD o wartości 2000 złotych


Szkoły, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

• dyplomy wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
• prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
• voucher na promocję szkoły na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 3000 zł
• vouchery na sprzęt RTV lub AGD o wartości 1000 złotych

Szkoła, która w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

• tytuł Szkoła Roku Polski 2023
• dyplom i statuetkę wręczane na scenie ogólnopolskiej gali plebiscytu w Warszawie
• dodatkową nagrodę - voucher na sprzęt RTV lub AGD o wartości 5000 złotych


Nagrody w kategorii
Szkoła Językowa Roku

Szkoła językowa, która w wojewódzkiej kategorii plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

• tytuł Szkoły Językowej Roku w naszym województwie
• zaproszenie dla reprezentanta szkoły na ogólnopolską galę plebiscytu w Warszawie
• statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
• prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
• awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
• nagrodę - voucher na promocję szkoły na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 5000 złSzkoły językowe, które w wojewódzkiej kategorii plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

• dyplomy wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
• prezentacje w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
• nagrody - vouchery na promocję szkoły na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 3000 zł

Szkoła Językowa, która w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

• tytuł Szkoła Językowa Roku Polski 2023
• dyplom i statuetkę wręczane na scenie ogólnopolskiej gali plebiscytu w Warszawie
• dodatkową nagrodę - voucher na promocję szkoły na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 10 000 zł


Nagrody w kategorii
Uczelnia roku

Szkoła wyższa, która w wojewódzkiej kategorii plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

• tytuł Uczelnia Roku 2023
• zaproszenie dla reprezentanta uczelni na ogólnopolską galę plebiscytu w Warszawie
• statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
• prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
• awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
• nagrodę - voucher na promocję uczelni na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 5000 zł


Szkoły wyższe, które w wojewódzkiej kategorii plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

• dyplomy wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
• prezentacje w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
• nagrody - vouchery na promocję uczelni na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 3000 zł

Uczelnia, która w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

• tytuł Uczelnia Roku Polski 2023
• dyplom i statuetkę wręczane na scenie ogólnopolskiej gali plebiscytu w Warszawie
• dodatkową nagrodę - voucher na promocję uczelni na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 10 000 zł


Informacji o akcji udziela:
Agnieszka Grzelka
tel. 502 499 776
(pn-pt w godz. 9-15)
e-mail: agnieszka.grzelka@polskapress.pl


bold textlink text