Nowoczesna rozwiązania w transporcie miejskim. Ile może zyskać Olsztyn?

2023-09-24 17:00:00(ost. akt: 2023-09-23 00:47:02)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego taboru, modernizację infrastruktury i wdrożenie cyfrowych rozwiązań w transporcie miejskim. Ile może zyskać Olsztyn?
Tym razem o środki unijne mogą ubiegać się miasta średnie borykające się z trudnościami społeczno-gospodarczymi w Polsce Wschodniej, w tym m.in. Ełk.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło nabór wniosków w Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) w priorytecie poświęconym zrównoważonej mobilności miejskiej. Alokacja naboru wynosi 440 mln zł, a wnioski będą przyjmowane do 12 grudnia 2023 roku.

Nowa edycja Programu FEPW rozszerza terytorialnie zasięg wsparcia projektów mobilności miejskiej, gdyż na wsparcie będą mogły liczyć nie tylko stolice województw Polski Wschodniej, jak to miało miejsce w Programie na lata 2014-2020, ale też miasta subregionalne i pozostałe ustawowo zobligowane do organizacji transportu miejskiego na swoim terenie.

Trwający konkurs skierowany jest do miast średnich w przedziale 50 - 100 tys. mieszkańców (ustawowo zobligowanych do organizacji transportu miejskiego), borykających się z problemami społeczno-gospodarczymi.

W województwie warmińsko-mazurskim udział w konkursie może wziąć samorząd miejski Ełku. Natomiast dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców przewidziano projekty pozakonkursowe z określoną alokacją dla każdego z miast. Na Warmii i Mazurach na wsparcie z FEPW mogą liczyć samorządy miejskie w Olsztynie i Elblągu na łączną kwotę ponad 330 mln PLN (75 mln EUR).

Oczekiwany zakres projektów to kompleksowe rozwiązania poprawiające jakość transportu zbiorowego w danej części aglomeracji, polegające m.in. na:

• zakupie bezemisyjnego taboru,
• budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego i innych aktywnych form mobilności (np. rowerem, pieszo), w tym integracji różnych form transportu w postaci centrów przesiadkowych,
• digitalizacji systemu mobilności (np. ITS, e-bilety, informacja i planowanie podróży powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej – wspólny bilet).

Projekty muszą zostać zrealizowane i rozliczone do końca 2029 roku.