14 września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otworzyła Biuro Regionalne w Olsztynie

2023-09-18 15:42:40(ost. akt: 2023-09-26 13:02:18)   Artykuł sponsorowany
W Olsztynie zostało uroczyście otwarte Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – jako druga regionalna filia PARP. Oddział będzie wizytówką i sercem biznesu, sektora małych i średnich firm na Warmii i Mazurach. PARP wdraża ogromne środki z Funduszy Europejskich, z których mogą skorzystać pomysłodawcy, przedsiębiorcy, ośrodki wspierające biznes czy samorządy.
Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur chcący ubiegać się o środki europejskie od minionego czwartku mogą korzystać z Biura PARP w Olsztynie. Uroczystemu otwarciu towarzyszyła konferencja prasowa, w której uczestniczyli: inicjatorka utworzenia Biura PARP w Olsztynie Olga Semeniuk-Patkowska, Wiceminister Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Mikołaj Różycki, p.o. Prezesa PARP oraz Łukasz Chrobak, Dyrektor Biura Regionalnego PARP w Olsztynie.

Utworzenie w Olsztynie Biura Regionalnego PARP zadeklarowała w maju podczas VII Kongresu Przyszłości zorganizowanego przez „Gazetę Olsztyńską” Olga Semeniuk-Patkowska, Wiceminister Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. – Moje długofalowe działania stały się faktem – podkreśliła Olga Semeniuk-Patkowska. – W województwie warmińsko-
-mazurskim mamy 146 tysięcy firm. Zdecydowana większość z sektora małych i średnich firm odnotowuje przychody poniżej średniego poziomu w skali ogólnopolskiej. Zadaniem oddziału PARP w Olsztynie będzie tworzenie projektów, ale też dawanie przede wszystkim możliwości przedsiębiorcom, by mogli z tych projektów i funduszy korzystać. Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorcy z Warmii i Mazur potrzebują wsparcia, a Biuro Regionalne PARP właśnie w Olsztynie przyczyni się do efektywności i skuteczności lokalnych firm. Na miejscu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informacje na temat wsparcia dla swojego biznesu, rozszerzenia działalności czy możliwości pozyskania nowych klientów. To kolejne miejsca pracy, to konkretne projekty dostosowane do potrzeb województwa warmińsko-mazurskiego – dodała Olga Semeniuk-Patkowska, Wiceminister Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Biuro w Olsztynie jest drugim po Poznaniu oddziałem regionalnym PARP.

– Determinacja w działaniach Pani Minister spowodowała, że dziś możemy otworzyć drugie biuro regionalne naszej instytucji – deklarował Mikołaj Różycki, p.o. Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Jego uruchomienie to praktyczna odpowiedź na inicjatywę decentralizacji instytucji ogólnopolskich, skupionych głównie w Warszawie. Wspominał o tym wielokrotnie choćby Premier Mateusz Morawiecki, a także idea ta zawarta była w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – dodał p.o. Prezesa PARP.

Po Poznaniu czas na Olsztyn


Biuro Regionalne PARP w Olsztynie będzie odpowiadać m.in. za realizację zadań Agencji związanych z koncepcją GOZ, jak też zadań w zakresie wspierania przedsiębiorstw w okresowych trudnościach oraz za realizację działań informacyjnych i promocyjnych. Do zadań Biura będzie należeć także identyfikacja, opracowywanie i testowanie nowych form wsparcia, gromadzenie informacji o innowacyjnych firmach z obszaru Polski Wschodniej, popularyzacja koncepcji GOZ i powiązanych z nią procesów automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw.

— Już od ponad 2 lat działa Biuro Regionalne w Poznaniu, które pokazało nam, jak bardzo potrzebne są tego typu oddziały. W tym czasie pracownicy Biura udzielili blisko 5,5 tys. konsultacji, w tym spotkali się z ponad 4 tysiącami osób. Dzięki biurom regionalnym możemy skracać dystans między firmami a instytucjami wspierającymi ich działalność i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców – powiedział Mikołaj Różycki.

Działania Biura Regionalnego PARP w Olsztynie, jak zapowiedział prezes Różycki, mają być ukierunkowane nie tylko na firmy z Warmii i Mazur, ale też z północnego Mazowsza i wschodniego Podlasia.

– Rozwój nie może dokonywać się bez dialogu. A właśnie dialog stanowi fundament, na którym budowane będzie olsztyńskie centrum regionalne. Olsztyn oraz Warmia i Mazury mają wielki potencjał. PARP to dostrzega i chce ten potencjał rozwijać — wskazał Łukasz Chrobak, Dyrektor Biura Regionalnego w Olsztynie.

Bez rozwoju nie ma przyszłości


— Warmia i Mazury rozwijają się korzystając z unijnych środków. Tylko w poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, za pośrednictwem Agencji, w regionie zrealizowano 652 projekty na kwotę niemal 1,4 mld zł z Funduszy Europejskich. Obecnie w ramach Funduszy Europejskich mamy prawie 5,5 miliarda euro dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Firmy będą mogły otrzymać środki na działalność B+R+I (badania, rozwój, innowacje), wdrożenie innowacji, projektowanie produktów i usług, uruchomienie biznesu, automatyzację i robotyzację, transformację w kierunku mniejszego zużycia energii i wody, ochronę wzorów i patentów czy wejście na rynki zagraniczne. Programy realizowane w ramach obecnej perspektywy kładą duży nacisk na wzrost innowacyjności polskich firm – mówił p.o. Prezesa PARP.

Otwarcie Biura PARP w Olsztynie zbiegło się z publikacją najnowszych wyników badania Agencji na temat innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Piąta edycja raportu „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” jest już dostępna na stronie internetowej PARP.

Z najnowszej edycji tego badania przeprowadzonej w 2023 r., wynika, że w 2022 r. 13,2 proc. przedsiębiorstw prowadziło działalność innowacyjną (firmy innowacyjne). Wartość Wskaźnika Dojrzałości Innowacyjnej (WDI) niewiele różni się pomiędzy województwami, a wśród regionów Polski Wschodniej wyróżnia się województwaświętokrzyskie oraz podkarpackie.

O cyberbezpieczeństwie i wsparciu start-upów


Inauguracji działalności Biura towarzyszyło też spotkanie eksperckie Connect & Scale UP pt. „Bezpieczny biznes, odporna administracja: inwestycje i dobre praktyki w obszarze cyberbezpieczeństwa”. Cyberbezpieczeństwo staje się priorytetem, bo coraz więcej kluczowych aspektów życia społecznego, gospodarczego i militarnego przenosi się do cyberprzestrzeni. Od 2 lat rośnie liczba ataków hakerskich.

Uczestnicy debaty mieli okazję zapoznać się z obecnymi programami wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, skierowanymi zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw, jak i do przedstawicieli administracji publicznej. Głównym punktem była debata panelowa, w której eksperci – praktycy reprezentujący świat biznesu i administracji omówili najbardziej aktualne wyzwania związane z bezpieczeństwem w erze cyfrowej rewolucji.

Dzień później w hotelu Villa Pallas odbyło się spotkanie informacyjne dla wnioskodawców dotyczące konkursu „Platformy startowe dla nowych pomysłów. Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu”. Nabór skierowany jest do start-upów, które będą mogły uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem na rynek. Budżet naboru to 60 mln zł, a wnioski można składać do 31 października 2023 r.

Siedziba Biura znajduje się w budynku Cezal przy ulicy Wyszyńskiego 1 w Olsztynie.

Więcej informacji na stronie Biura www.parp.gov.pl/olsztyn.