Remonty warszawskich zabytków

2023-09-17 13:47:39(ost. akt: 2023-09-17 13:51:20)

Autor zdjęcia: UM Warszawa

Rada m.st. Warszawy podjęła kolejną uchwałę w sprawie przyznania dotacji na remonty stołecznych zabytków. Dofinansowaniem objęto ponad 20 zadań, z których większość to zwrot kosztów za prace przeprowadzone w 2022 roku.
Na ostatniej sesji, stołeczni radni wsparli refundacjami 9 zadań związanych z remontem obiektów wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę 830 300 zł
oraz 12 zadań związanych z remontem zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków na kwotę 1 324 400 zł.

Kamienica „Pod Gigantami”
Wśród prac objętych refundacją znalazł się między innymi budynek przy Al. Ujazdowskich 24, wzniesiony w latach 1905-1907 z bardzo bogatym wystrojem elewacji. Znany jest jako kamienica „Pod Gigantami”. Zeszłoroczny remont przeprowadzony przez właściciela objął czyszczenie, uzupełnienie ubytków i wzmocnienie gigantów, czyli wapiennych rzeźb siłaczy w portalu, piaskowcowego balkonu nad bramą, dekoracji architektonicznej ścian i parapetów prześwitu bramowego oraz renowację stolarki okiennej. Dodatkowo wykonano renowację zabytkowych metalowych lamp oraz naprawę części okien w podwórzu.

Lista wszystkich zadań objętych refundacj:

Refundacje remontów zabytków wpisanych do rejestru
Remont elewacji i tympanonu kaplicy Matki Bożej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej zachodniej nawy bocznej i kaplicy Matki Bożej. I etap remontu konserwatorskiego ceglanych wątków dolnej kondygnacji kościoła p.w. Świętego Ducha przy ul. Długiej 3 – refundacja: 44 300 zł.

Prace konserwatorskie kopuł wraz ze złoceniami krzyży cerkwi prawosławnej p.w. św. Marii Magdaleny przy al. Solidarności 52 - refundacja: 205 000 zł.
Prace konserwatorskie i restauratorskie elementów wystroju kamienicy przy Al. Ujazdowskich 24 - refundacja: 178 000 zł.

Remont fragmentu elewacji wraz ze wzmocnieniem konstrukcyjnym ściany (lewy górny róg zniszczony w trakcie działań wojennych) kamienicy przy ul. Szpitalnej 4 - refundacja: 77 000 zł.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu budynku od strony dziedzińca i wzmocnienie konstrukcji żelbetowej przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Królewskiej 2 – refundacja: 205 000 zł.

Wykonanie projektu architektonicznego remontu elewacji i klatki schodowej oraz wykonanie dokumentacji badań konserwatorskich budynku przy ul. Francuskiej 38 - refundacja: 6 100 zł.

Remont fragmentów elewacji podwórzowych kamienicy przy Al. Ujazdowskich 16 - refundacja: 38 500 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drewnianego budynku przy ul. Trawiastej 16 - refundacja: 16 400 zł.

Odtworzenie poszycia dachu i naprawa kominów w budynku przy ul. Mickiewicza 34/36 - refundacja: 60 000 zł.

Refundacje remontów zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji i dachu budynku przy ul. Myśliwieckiej 10 – refundacja: 14 700 zł.

Remont elewacji podwórzowej i elewacji frontowej budynku przy ul. Wilczej 54 A – refundacja: 172 000 zł.

Remont połowy dachu budynku przy ul. Smulikowskiego 7 – refundacja: 55 600 zł.

Remont loggii i balkonów w budynku przy ul. Marszałkowskiej 60 – refundacja: 47 500 zł.

Remont elewacji budynku przy ul. Tamka 37 od strony ul. Tamka, od strony ul. Zaułek ku Szarytkom i od strony patio oraz remont izolacji ściany piwnicznej budynku przy ul. Tamka 37 – refundacja: 205 000 zł.

Remont elewacji budynku przy ul. Gomółki 16 – refundacja: 9 400 zł.

Remont dachu budynku przy ul. Gomółki 16 – refundacja: 6 100 zł.

Remont elewacji E3 i E4 budynku przy ul. Rokosowskiej 1 (etap I) – refundacja: 187 000 zł.

Remont dachu i attyk (bez wtórnych nadbudówek) w budynku przy ul. Waryńskiego 9 – refundacja: 205 000 zł.

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej – pełna inwentaryzacja dawnych Warszawskich Zakładów Mechanicznych PZL-WZM przy ul. Czerniakowskiej 89/93 – refundacja: 101 100 zł.

Remont elewacji oraz balkonów kamienicy przy ul. Narbutta 15a – refundacja: 116 000 zł.

Remont elewacji budynku przy ul. Elektoralnej 14B – refundacja: 205 000 zł.

UM Warszawa