Zapraszamy do składania wniosków w ramach programu PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD”!

2023-09-15 11:17:46(ost. akt: 2023-09-15 11:51:43)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: MZON

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym do składania wniosków w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II, w którym możliwa jest pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Dofinansowanie dotyczy następujących form edukacji na poziomie wyższym:
* szkoła policealna lub kolegium;
* studia pierwszego stopnia;
* studia drugiego stopnia;
* jednolite studia magisterskie;
* studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);
* przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Termin składania wniosków na Moduł II:
od 01.09.2023 r. do 10.10.2023 r. – rok akademicki 2023/2024.

Nabór wniosków odbywać się będzie również drogą internetową w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą posiadać Profil Zaufany. Informacje dotyczące Profilu Zaufanego oraz składania dokumentów znajdują się na stronie www.sow.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje na temat warunków dofinansowania w ramach programu można uzyskać na stronie www.pfron.org.pl oraz w siedzibie Miejskiego Zespołu pod numerem telefonu: 89 535 25 59 wew. 27,25 jak również na stronach internetowych: www.mzon.olsztyn.eu , www.oion.olsztyn.eu.