Jak wygląda postęp prac w ramach programu budowy obwodnic na Warmii i Mazurach?

2023-09-15 10:11:07(ost. akt: 2023-09-15 10:46:28)

Autor zdjęcia: GDDKiA Olsztyn

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej - to główne założenia rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.
W ramach programu wybudowanych zostanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km, z czego pięć w woj. warmińsko-mazurskim. Są to obwodnice Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit.

Powstaną nie tylko trasy o wysokich parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś, ale również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Obwodnica Smolajn w ciągu DK51
To pierwsze zadanie z Programu budowy 100 obwodnic w województwie warmińsko-mazurskim i jednocześnie w kraju oddane do użytku.

Fot. GDDKiA Olsztyn

Umowę na jego realizację GDDKiA podpisała w połowie grudnia 2020 roku. Prace budowlane rozpoczęły się wiosną 2021 roku. Kontrakt o wartości blisko 26 milionów złotych zrealizowała firma Budimex. W ramach inwestycji wybudowana została droga o długości 1,76 km, w nowym i częściowo istniejącym śladzie o szerokości 7 m.

Powstały rondo, dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, chodniki oraz dwie pary zatok autobusowych. Wykonane zostały też przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia BRD. Okres realizacji tej inwestycji to lata 2021-2022.

Fot. GDDKiA Olsztyn

Obwodnica Gąsek w ciągu DK65
W maju tego roku GDDKiA podpisała umowę na projekt i budowę obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65. Zadanie o wartości ok. 77 milionów złotych, z rządowego Programu Budowy 100 obwodnic, zrealizuje firma PORR.

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy, czyli w sierpniu 2027 roku. Do tego czasu nie wlicza się okresów zimowych podczas trwania robót budowlanych.

Zadanie, oprócz budowy jezdni głównej o długości 3,4 km, szerokości 8 m i nośności 11,5 tony na oś, obejmuje budowę rond, dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy do obwodnicy, przebudowę dróg publicznych kolidujących z inwestycją, budowę wiaduktów, przejść dla zwierząt i chodników. Wykonane zostanie także oświetlenie drogi, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia BRD.

Obwodnica Olsztyna i Dywit w ciągu DK51
Umowę na wykonanie Studium korytarzowego oraz Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51 GDDKiA podpisała 26 maja 2021roku.

Na początku bieżącego roku zakończono prace nad Studium korytarzowym i wskazano do dalszych analiz trzy warianty drogi w korytarzu zachodnim, dla których obecnie wykonywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Trwają prace w zakresie korekt wariantów w celu ominięcia zabudowy mieszkaniowej oraz innych newralgicznych miejsc.

Wykonany zostanie raport oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i wstępne rozpoznanie podłoża gruntowego. Zaprojektowane zostaną również bardziej szczegółowe rozwiązania drogowe oraz koncepcje obiektów inżynierskich. Po wykonaniu analizy wielokryterialnej zostanie wybrany najkorzystniejszy wariant.

Jesienią zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne z mieszkańcami, podczas których zaprezentujemy aktualny stan prac nad obwodnicą. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi, które będą podstawą do ewentualnych korekt dokumentacji.

Planowany termin realizacji zadania w trybie Projektuj i buduj to lata 2027-2031.

Obwodnice Szczytna w ciągu DK53, DK57 i DK58 oraz Pisza w ciągu DK58 i DK63
Umowę na wykonanie STEŚ-R wraz z materiałami do wniosku o wydanie DŚU dla obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57, 58 podpisano 1 czerwca 2021 roku. Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji, która umożliwi ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w systemie Projektuj i buduj.

Obwodnica Szczytna będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), o nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś.

Umowę na wykonanie STEŚ-R oraz materiałów do DŚU dla obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 GDDKiA podpisała 26 maja 2021 roku.

W ramach tej inwestycji zostanie wykonana jednojezdniowa droga klasy GP, która przebiegać będzie od północno-zachodniej, poprzez południową, aż do wschodniej części miasta. Nośność jezdni obwodnicy wynosić będzie 11,5 tony na oś.

Obecnie dla obu obwodnic prowadzone są prace przygotowawcze, które obejmują opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji środowiskowej z elementami koncepcji programowej. Dokładny przebieg nowych tras zostanie określony w decyzjach środowiskowych, co jest planowane w II kwartale 2024 roku dla obwodnicy Pisza oraz w III kwartale 2024 roku dla obwodnicy Szczytna.

Rozpoczęcie realizacji obwodnicy Pisza w trybie Projektuj i buduj zaplanowano na koniec 2025 roku, a ukończenie zadania i oddanie obwodnicy do ruchu w 2029 roku. Dla obwodnicy Szczytna przewiduje się rozpoczęcie inwestycji w roku 2026, a zakończenie w roku 2030. Zadanie to będzie, tak jak obwodnica Pisza, realizowane w systemie Projektuj i buduj.


W weekendowym (15-17 września) wydaniu Gazety Olsztyńskiej m.in.

Stało się. Mamy Regionalne Biuro PARP
W Olsztynie zostało otwarte Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które ma być wsparciem dla przedsiębiorców. Jego utworzenie zapowiedziała w maju Olga Semeniuk- Patkowska, wiceminister rozwoju i technologii.

Mistrz Polski Kuba Wilczak z ojcem i trenerem Szymonem WilczakiemCoraz lepszy mistrz Polski z Olsztyna
Na początku września w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski we fryzjerstwie i barberingu. Zawody odbyły się podczas targów Beauty Forum Hair. Kuba Wilczak z Olsztyna wrócił z tytułem mistrza i złotym pucharem.

Budują nową oś zła?
Wizyta dyktatora Korei Północnej Kim Dzong Una u prezydenta Rosji Władimira Putina budzi skojarzenia z osią zła i okresem zimnej wojny, kiedy oba kraje blisko współpracowały przeciw Zachodowi. Formalnie Kreml ma pomóc w budowie nowych satelitów dla Pjongjangu.

Jak kupić e-wydanie? Wystarczy kliknąć w zdjęcie jedynki poniżej, lub wejść na kupgazete.pl