Via Balticą ekspresowo do Ełku. Brama do serca Mazur szeroko otwarta dla biznesu i turystyki

2023-09-08 13:20:09(ost. akt: 2023-10-26 15:08:00)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: Mat. partnera

Ełcki odcinek drogi ekspresowej S61 (Via Baltica) oddano do użytku. Już teraz najszybciej z Warszawy na Mazury dojedziemy właśnie do Ełku (w nieco ponad 2 godz.)
Po zakończeniu całej inwestycji jeszcze bardziej skróci się czas podróży z centralnej Polski na Mazury lub Litwę. Wzrasta nie tylko bezpieczeństwo na drodze, ale także zainteresowanie inwestorów oraz turystów miastem Ełk jako liderem regionu i stolicą Mazur. Via Baltica jest jedną z najważniejszych dróg Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.To międzynarodowa droga ekspresowa z przebiegiem od drogi S8 w okolicach Warszawy przez Łomżę, Ełk i Suwałki aż do granicy z Litwą.Dalej można dojechać na Łotwę i do Estonii. W sierpniu do użytku oddano ostatni budowany na Mazurach odcinek S61, który przebiega przez Ełk. Powstało też połączenie z drogą S16 (wylot na Olsztyn).

Via Baltica komunikuje Ełk - serce Mazur z całą Polską. Poprawiło się bezpieczeństwo i czas podróży. Z inwestycji korzystają mieszkańcy, przedsiębiorcy, inwestorzy oraz turyści. Miasto Ełk stało się ważnym węzłem drogowym w ramach międzynarodowego korytarza transportowego z Litwą, Łotwą i Estonią.

Mazury - najszybciej do Ełku drogą ekspresową Via Baltica


Dobra wiadomość dla osób wybierających się na Mazury - skrócił się czas dojazdu z Warszawy i centralnej Polski do stolicy Mazur – Ełku. Obecnie dojazd wynosi nieco ponad 2 godziny. Już niebawem po oddaniu ostatnich odcinków trasę z Warszawy do Ełku będzie można pokonać w ok. 1 godz. 45 min. Dojazd z Warszawy do innych miejscowości na Mazurach czy Podlasiu, takich jak Giżycko, Mikołajki, Augustów, Mrągowo, Suwałki, jest znacząco dłuższy.

Biznes wybiera Ełk


Dobre skomunikowanie sprawia, że przedsiębiorcy chętnie inwestują tutaj swój kapitał i rozwijają firmy, co przekłada się na zwiększenie miejsc pracy w regionie. Miasto od lat stwarza korzystne warunki do zakładania i prowadzenia biznesu.

W Ełku z powodzeniem działa Podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a Park Naukowo- Technologiczny pomaga nowym, innowacyjnym firmom wejść na rynek i osiągnąć sukces. Działalność prowadzi tu stocznia Saxdor Shipyard. Jest to firma z siedzibą w Helsinkach, która w Ełku produkuje łodzie, wykorzystując nowoczesne metody. W tym roku firma została laureatem w kategorii Innowacje i rozwój i otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko- -Mazurskiego – Laur „Najlepszym z Najlepszych”.

Szybką koleją przez Ełk


Powstająca linia kolejowa Rail Baltica usprawni pasażerski i towarowy ruch międzypaństwowy. Modernizowana trasa jest przystosowywana do ogólnych standardów linii kolejowych w UE. Przebieg trasy Rail Baltica przez Ełk skomunikuje miasto z krajami nadbałtyckimi, a z drugiej strony z centralną Polską i resztą Europy. Rail Baltica jest szansą dla rozwoju Warmii i Mazur, a szczególnie wschodniej części województwa.