Trwa nabór w programie "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

2023-09-05 16:09:55(ost. akt: 2023-09-05 16:14:05)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Urząd Miasta w Olsztynie

Przedsięwzięcie jest realizowane z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zgłoszenia będą przyjmowane jeszcze przez tydzień - do 12 września.
Dzięki zgłoszeniom zainteresowanych udziałem w programie lub ich opiekunów będzie możliwe zdiagnozowanie potrzeb. W Olsztynie zajmuje się tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Głównym celem Programu jest wprowadzenie bezpłatnych usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym - mówi dyrektor MOPS, Elżbieta Skaskiewicz.

Program jest skierowany do dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi z tymi orzeczeniami.

Usługi będą polegać na wspieraniu przez asystenta osoby niepełnosprawnej w różnych sferach życia. To m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania czy w komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby zainteresowane lub ich opiekunowie mogą uzyskać szczegółowe informacje u pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (al. Piłsudskiego 61A, w Dziale Strategii i Analiz - pokój nr 312) lub telefonicznie pod numerem 89 521 04 27.