Oficjalna wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2023/24 w Bartągu [ZDJĘCIA]

2023-09-04 16:06:08(ost. akt: 2023-09-04 17:47:40)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Nowy rok szkolny i przedszkolny rozpoczęło 215 tysięcy dzieci i młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego. Oficjalna inauguracja roku miała miejsce w Szkole Podstawowej w Bartągu, położonej w gminie Stawiguda, na terenie powiatu olsztyńskiego.
Tegoroczna wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w podolsztyńskim Bartągu. Niedawno rozbudowana szkoła nie tylko od lat cieszy się dobrą marką, jest bardzo nowocześnie wyposażona i stanowi swoistą wizytówkę edukacyjną regionu. Niedługo będzie miała też nową salę gimnastyczną.

W uroczystości wzięli udział m.in. wojewoda warmińsko-mazurski Arttur Chojecki, wojewódzki kurator oświaty Marek Nowacki oraz wójt gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz.

— Początek tego roku szkolnego to także wiele zmian i ciągły rozwój. Nasz program wyposażenia i nauczycieli i uczniów w komputery jest systematycznie wdrażany. Stanowi nową jakość i prowadzi do upowszechnienia nowych standardów w nauczaniu. Warto jednak pamiętać, że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu i osobistych relacji — powiedział nam wojewoda Artur Chojecki.

Początek nowego roku szkolnego oznacza nie tylko powrót uczniów do szkół, ale także koniec wakacji dla całej kadry związanej ze szkolnictwem. — Na Warmii i Mazurach naukę zaczyna 215 tys. dzieci i młodzieży. W tym około 178 tys. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To także początek roku szkolnego dla prawie 30 tys. moich kolegów i koleżanek, z tego ok. 21 tys. to tzw. pełnoetatowy, a ok. 9 tys. jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu — przypomina w rozmowie z „Gazetą Olsztyńską” warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki.

— Bartąska szkoła jest jedną z tych placówek, które mogą być wzorem rozwoju dla wielu innych szkół. Fakt, że wojewódzka inauguracja roku szkolnego ma miejsce właśnie tutaj, jest dla nas powodem do dumy, ale i zobowiązaniem do wysiłku dalszego inwestowania w nowe pokolenie — stwierdził z kolei wójt gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz.

Nowy rok szkolny niesie ze sobą szereg zmian, które odczują zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.


Już we wrześniu bezpłatne laptopy otrzymają wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych. Z kolei w październiku ma ruszyć program „Laptop dla nauczyciela”.

Zgodnie z uchwaloną w maju przez Sejm ustawą o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, co roku – począwszy od roku szkolnego 2023/2024 – kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy. Będą one kupowane centralnie, następnie trafią do organów prowadzących szkoły, a potem do uczniów. Przekazane zostaną rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia na podstawie umowy na własność albo umowy użyczenia – zgodnie z ich preferencjami.

Sprzęt, który trafi do uczniów, będzie miał zainstalowany system operacyjny i dostęp do bezpłatnego pakietu biurowego. Rodzice i szkoła będą mogli zdecydować o instalacji dodatkowego oprogramowania. W ramach programu „Laptop dla ucznia” zagwarantowany będzie także dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych i bezpłatnych wersji elektronicznych podręczników. Sprzęt zostanie objęty 36-miesięczną gwarancją, która zakłada obowiązek reakcji dostawcy w ciągu jednego dnia od zgłoszenia awarii.

Z początkiem nowego roku szkolnego do szkół ponadpodstawowych wejdzie nowy przedmiot – biznes i zarządzanie, który zastąpi przedmiot podstawy przedsiębiorczości. Szczególny nacisk w ramach biznesu i zarządzania będzie położony na pracę w grupach, business case study oraz rozwijanie kompetencji liderskich.

Wchodzą też zmiany do podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński, które umożliwią nauczanie go w klasach VII-VIII szkoły podstawowej, w liceum ogólnokształcącym i technikum – zamiast drugiego języka obcego nowożytnego.
Z kolei podstawę programową przedmiotu język polski dla liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniono wykaz lektur o gry o walorach edukacyjnych: „This War of Mine” (11BitStudios), „Gra Szyfrów” (Instytut Pamięci Narodowej). Gry te są dostępne bezpłatnie m.in. za pośrednictwem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.zpe.gov.pl.

Uczniów czekają też zmiany na lekcjach WF-u. Nauczyciele wychowania fizycznego będą przeprowadzać raz w roku, wiosną, w każdej klasie (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych) testy sprawnościowe, a wyniki z tych testów, datę ich przeprowadzania oraz masę ciała i wiek ucznia szkoła będzie wprowadzała do Ewidencji „Sportowe Talenty”.

Zmiany dotyczą także szkolnictwa zawodowego. Od roku szkolnego 2023/2024 szkoły mogą rozpocząć kształcenie w dziewięciu nowych zawodach: administrator produkcji filmowej i telewizyjnej, animator rynku książki, operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego (zastępuje dotychczasowy zawód mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej), operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami, technik animacji filmowej, technik aranżacji wnętrz, technik gospodarki odpadami, technik przemysłu drzewnego.

W roku szkolnym 2023/2024 z okazji przypadającej 14 października 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej nauczyciele mają otrzymać dodatek w wysokości 1125 zł brutto, czyli ok. 900 zł na rękę.