Olsztyn: Wydział Sztuki UWM zyska więcej przestrzeni do pracy

2023-08-21 20:30:41(ost. akt: 2023-08-21 14:38:48)

Autor zdjęcia: UWM

Wydział Sztuki UWM przygotowuje się do zagospodarowania budynku przy ul. Szrajbera 11, dzielonym dotąd z Wydziałem Nauk Społecznych, który przenosi się do nowej siedziby w Kortowie.
Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim dzieje się sporo zmian związanych z siedzibami wydziałów. To nie tylko nowoczesna siedziba Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych, ale także więcej przestrzeni dla Wydziału Sztuki. Wydział, któremu przewodzi prof. dr hab. Benedykt Błoński przejmuje dwa piętra przy ul. Szrajbera 11, na których do tej pory pracowały kierunki prowadzone przez WNS – socjologia i politologia.

— W budynku przy ul. Szrajbera mieściły się dwa wydziały: WS i WNS. Po opuszczeniu pomieszczeń przez WNS powstała przestrzeń do zagospodarowania. Naturalnym kierunkiem było przekazanie w użytkowanie tych pomieszczeń Wydziałowi Sztuki, który zyskuje nową przestrzeń do rozwoju. Wierzę, że dodatkowe metry kwadratowe zostaną dobrze wykorzystane przez wydział — mówi Bogusław Stec, kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Jak powiedział w rozmowie z „Wiadomościami Uniwersyteckimi” prof. Benedykt Błoński, obecnie priorytetową kwestią jest przeniesienie pracowni grafiki warsztatowej, która do tej pory znajdowała się w budynku przy ul. Żołnierskiej.

— Zajmie się tym firma, która wygrała przetarg. Musimy to wszystko odpowiednio zaplanować, ponieważ w tej pracowni znajdują się m.in. specjalistyczne kwasy, które w kontakcie z człowiekiem mogą być niebezpieczne — wyjaśnia prof. Benedykt Błoński.

Spore zapotrzebowanie na przestrzeń ma również Instytut Muzyki, który prowadzi obecnie dwa kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz cieszący się popularnością nowo otwarty kierunek produkcja muzyczna i realizacja dźwięku.

— Pomimo że produkcja muzyczna i realizacja dźwięku została otwarta dopiero rok temu, to w ostatnim naborze było trzech kandydatów na jedno miejsce. Jest to dziesiąty pod względem popularności kierunek na naszej uczelni, a w przyszłości planujemy uruchomić także studia magisterskie. Trzeba więc będzie zapewnić odpowiednią przestrzeń — mówi prof. Benedykt Błoński.

Kolejnym planem jest stworzenie Uniwersyteckiego Centrum Sztuki, w ramach którego funkcjonowałby Wydział Sztuki (Instytut Sztuk Pięknych i Instytut Muzyki), a także Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, w skład którego, na chwilę obecną, wchodzą: Chór im. prof. W. Wawrzyczka, Galeria „Stara Kotłownia”, Teatr Muzyczny UWM oraz studio nagrań.

— Chcielibyśmy również zorganizować salę kameralną, która pomieściłaby około stu osób, a także sale, w których próby mogłyby odbywać chóry czy zespoły instrumentalne — zapowiada prof. Benedykt Błoński.

W nieco odleglejszych planach jest zagospodarowanie skweru, który znajduje się za budynkiem przy ul. Szrajbera. Wydział Sztuki chce tam utworzyć Akademicki Ogród Artystyczny z wykonanymi tam z materiałów naturalnych, niekonwencjonalnymi instrumentami muzycznymi pobudzającymi wyobraźnię i gotowość słuchowo-poznawczą dziecka. Mogłyby się tam odbywać m.in. plenery, muzyczne gry dydaktyczne, różnego rodzaju spotkania, koncerty, pokazy. Sąsiedztwo przedszkola i żłobka sprawiłoby, że dzieci uczęszczające do tych placówek włączyłyby się w życie Wydziału, a jednocześnie ogród ten stanowiłby promocję Wydziału Sztuki i pozwalał na identyfikację tej przestrzeni z Uniwersytetem.

— O tym, że będziemy mogli zagospodarować przestrzeń pozostawioną po Wydziale Nauk Społecznych, wiedzieliśmy od dawna. Już w ubiegłym roku przedstawiłem kolegium rektorskiemu i kanclerzowi nasze plany. To wszystko dopiero przed nami, ale bardzo się cieszę, bo dzięki temu usprawni się nasza praca i będziemy mieli więcej możliwości — dodaje prof. Benedykt Błoński.

To nie koniec zmian i remontów związanych z przeprowadzkami Wydziału Nauk Społecznych do nowej siedziby w kampusie UWM. Pomieszczenia zajmowane dotąd przez społeczność WNS przejmie także fizjoterapia – kierunek debiutujący w tym roku w ofercie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

— Jesteśmy w trakcie remontu budynku przy ul. Prawocheńskiego 13. Dotychczas był on zajmowany przez Wydział Nauk Społecznych, a od 1 października będą odbywały się tam zajęcia kierunku fizjoterapia, który jest realizowany w Szkole Zdrowia Publicznego UWM — informuje Bogusław Stec.

mw
Źródło: UWM