Na dziedzińcu zamku w Olsztynie rozpoczął się remont

2023-08-15 17:35:15(ost. akt: 2023-08-14 15:19:14)

Autor zdjęcia: Łukasz Kulicki

W sierpniu na dziedzińcu olsztyńskiego zamku rozpoczęto prace remontowe. To prace konserwatorskie elewacji i stolarki z okazji obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika
Remont i modernizacja wybranych elementów dziedzińca zamku - przedmiot obejmuje w szczególności:
a) prace konserwatorskie i remontowe kamiennej cembrowiny studni na dziedzińcu wraz z przemurowaniem cembrowiny w obrębie wtórnego wątku kamiennego, w sposób dostosowany pod względem metody i materiałów do konserwowanego podłoża, z dużych kamieni, w wątku gotyckim, z właściwym spoinowaniem;
b) wykonanie i montaż nowej, stylizowanej na gotycką kraty kutej, zamykającej studnię, zgodnie projektem, w kolorze starego metalu;
c) wymiana nawierzchni wokół studni i dojść pieszych do studni z płyt chodnikowych betonowych na różnokolorowe płyty granitowe,
d) prace konserwatorskie wybranej stolarki drzwiowej zewnętrznej w obrębie dziedzińca:
- renowacja głównych wrót drewnianych, jednoskrzydłowych z furtką wraz z okuciami z przejazdu bramnego;
- renowacja drewnianych drzwi jednoskrzydłowych, deskowych wraz z okuciami, z muru kurtynowego zachodniego;
e) badania archeologiczne w formie ustanowienia stałego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi w ramach zadania;
f) przeprowadzenie robót budowlanych remontowych nadproża witryny sklepowej w budynku „Dom Gazety Olsztyńskiej” przy Targu Rybnym 1 w Olsztynie,

Zadanie współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Remont i modernizacja wybranych elementów dziedzińca zamku zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zamek Olsztyński

Olsztyn-olsztyński zamek
Fot. Zbigniew Woźniak
Zamek Olsztyński Olsztyn-olsztyński zamek

Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – wybudowany w połowie XIV wieku w stylu gotyckim przez kapitułę warmińską, która była jego właścicielem do roku 1772. Zamek pełnił funkcje obronne oraz był siedzibą min. administratora dóbr kapituły. Najsławniejszym mieszkańcem zamku był Mikołaj Kopernik, który pełnił obowiązki administratora w latach 1516–1521. Na jednej ze ścian zachowała się po nim oryginalna tablica astronomiczna. W dawnym refektarzu oraz komnacie administratora znajdują się unikalne sklepienia kryształowe datowane na ok. 1520 rok. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Warmii i Mazur.