Drugie podejście do obwodnicy Giżycka. Nadal brakuje sporo pieniędzy

2023-08-12 12:00:00(ost. akt: 2023-08-11 14:33:59)
 Obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) będzie rozbudowana

Obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) będzie rozbudowana

Autor zdjęcia: GDDKiA

Drogowcy otworzyli oferty, które wpłynęły w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Giżycka w ciągu drogi krajowej 59. Podobnie jak w poprzednim przetargu wszystkie przekraczają kwotę, którą przewidziano na tę inwestycję.
Pięć ofert złożono w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Giżycka w ciągu drogi krajowej nr 59. Najniższą cenę 109,4 mln zł zaproponowała firma Unibep z Bielska Podlaskiego, zaś najwyższą 137,3 mln zł firma Trakcja z Warszawy.
To już drugi przetarg. Poprzednie postępowanie GDDKiA unieważniła, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Teraz jest podobnie, bo drogowcy przewidzieli na tę inwestycję 59,4 mln zł ,a najtańsza oferta jest o 50 mln zł wyższa. Co zrobią więc drogowcy?

— Obecnie trwa ocena ofert pod katem formalnym, później podejmiemy decyzje czy unieważnimy przetarg, czy też wystąpimy o zwiększenie środków na to zadanie — mówi Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA.
Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Obecna obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km. Planowana inwestycja obejmie kolejne półtora kilometra DK59 od ronda w kierunku Wilkas. Będzie to dwujezdniowa droga klasy GP, czyli główna ruchu przyspieszonego i nośności 11,5 tony na oś. Oprócz samej drogi powstaną również dodatkowe jezdnie obsługujące tereny przylegające do obwodnicy, jak też ciąg pieszo-rowerowy.

Program inwestycji dla rozbudowy obwodnicy Giżycka zatwierdził w maju ub. roku Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, a inwestycja zostanie zrealizowana ze środków budżetu państwa.

am