Trwają żniwa. O czym muszą pamiętać kierowcy z Warmii i Mazur?

2023-08-11 20:30:10(ost. akt: 2023-08-11 14:16:38)
Sierpień to czas żniw na Warmii i Mazuracj

Sierpień to czas żniw na Warmii i Mazuracj

Autor zdjęcia: Archiwum Gazety Olsztyńskiej

Jak głosi stare, polskie przysłowie "to w lecie nie zbiera, w zimie głodem przymiera”. Dla wielu z nas sierpień to czas urlopu i odpoczynku, jednak dla rolników to czas najtrudniejszej pracy w ciągu roku.
Żniwa to okres wzmożonych prac na roli. W czasie pracy rolnicy narażeni są na wiele różnorodnych zagrożeń związanych m.in. z obsługą maszyn, transportem plonów i pracą na wysokości. Przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa, nie spieszmy się, a kiedy czujemy zmęczenie, odłóżmy prace na później, odpocznijmy i dokończmy je następnego dnia. Rodzice, zwróćcie szczególną uwagę na dzieci bawiące się w gospodarstwie, a uczestnicy ruchu drogowego na pojazdy i maszyny rolnicze przemieszczające się drogami publicznymi.

Bezpieczeństwo podczas prac polowych jest niezmiernie ważne. O wypadek podczas zbiorów, a nawet oprysków posadzonych roślin, wcale nie trudno. Tak naprawdę wystarczy zwykłe zaniedbanie jednej osoby, a konsekwencje mogą być tragiczne w skutkach.

Fot. Archiwum Gazety Olsztyńskiej

Najczęściej do wypadków na roli dochodzi podczas pracy z nieodpowiednio przygotowanymi maszynami rolniczymi oraz artykułami rolnymi. Spora ilość pracy oraz dużo różnych obowiązków, które musi wykonać pracownik rolny, znacznie przyczyniają się do spadku ostrożności oraz koncentracji. Wpływ na bezpieczeństwo ma również pośpiech oraz zmęczenie wynikające z długich godzin spędzonych na ciężkiej fizycznej pracy – nierzadko wykonywanej w pełnym słońcu. Częste, krótkie przerwy na regenerację mięśni i odpoczynek podczas pracy oraz solidny podział obowiązków powinny w znacznym stopniu zapobiec nieszczęściom.

Konieczne jest również zadbanie o bezpieczeństwo dzieci, poprzez organizację im miejsca zabaw znajdującego się w odpowiedniej odległości od toczących się prac polowych. Nie wolno również dopuszczać do obsługi ciągnika i innych pojazdów osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień, bądź są niepełnoletnie.
Dla wielu dzieci prace wykonywane w gospodarstwie są stałym obowiązkiem. Podwórze gospodarstwa rolnego to nie tylko codzienne miejsce pracy rolnika. Tu koncentrują się często zabawy dzieci i życie rodzinne. W trakcie zabawy często dochodzi do upadków z drabiny, pogryzienia przez zwierzęta, skaleczenia, oparzenia, porażenia prądem, zatrucia środkami ochrony roślin. Dzieci nie powinny bawić się w roboczej części gospodarstwa, gdyż może to być dla nich niebezpieczne. Ponadto przebywanie w pomieszczeniach gospodarczych małych dzieci może być szkodliwe ze względu na: zakażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi (choroby odzwierzęce), choroby układu pokarmowego, infekcje skóry i górnych dróg oddechowych, czy pyłopochodne choroby układu oddechowego.

Często zdarza się, że dzieci już w wieku przedszkolnym potrafią uruchamiać maszyny rolnicze. Niedopuszczalne jest żeby je obsługiwały, ponieważ przy pracach w gospodarstwie nietrudno o nieszczęście. Przyczyną tych wypadków jest brak wyobraźni, doświadczenia oraz fakt, że dzieci nie potrafią właściwie ocenić niebezpieczeństwa oraz przewidzieć skutków takich poczynań.

Jak uniknąć zagrożeń?

• Nie zezwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych.
• Nie pozostawiajmy małych dzieci bez opieki dorosłych.
• Nie pozostawiajmy niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka.
• W obejściu powinno być wydzielone miejsce, w którym dzieci mogłyby bawić się. Miejsce to winno być odgrodzone wysoką siatką od części roboczej podwórka, po którym chodzą zwierzęta i poruszają się maszyny rolnicze.
• Nie wolno dziecku przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny rolniczej.
• Nie prośmy dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły.
• Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci!
• Nie każdy, zwłaszcza osoby starsze i dzieci, powinien pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy na stogach i na poddaszach!
• Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach!
• W stanie nietrzeźwym nie podejmuj żadnej pracy; nie pozwalaj, by inni to czynili!
• Nie pozwalajmy dziecku na obsługę ciągników i maszyn rolniczych!

Podczas żniw nieszczęśliwe wypadki mogą zdarzyć się nie tylko na polach czy w gospodarstwach rolnych.
Wielu rolników i operatorów maszyn rolniczych korzysta z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, aby dojechać na swoje pola, a następnie zwieźć skoszone zboża i zebrane plony. W czasie pracy na polu już sama obsługa maszyn rolniczych jest niebezpieczna i wymaga pełnej koncentracji. Dodatkowo upalna pogoda ma negatywny wpływ na zmęczenie i gorszą dyspozycyjność za kierownicą. Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa! Zwróćmy szczególną uwagę na kombajny, ciągniki z przyczepami i inne maszyny rolnicze na drodze. Ich przejazd zawsze wiąże się ze spowolnieniem ruchu na danym odcinku drogi i ograniczoną widocznością. Nie spieszmy się, nie wyprzedzajmy na siłę i nie zmuszajmy innych użytkowników drogi do podejmowania niebezpiecznych manewrów na drodze, tylko dlatego, że my sami dopuszczamy się łamania przepisów bezpieczeństwa.

Fot. Archiwum Gazety Olsztyńskiej

Policjanci apelują o rozwagę podczas wykonywania prac polowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci. Nie pozostawiajmy ich samych sobie i zwróćmy uwagę na to, gdzie i w co się bawią. Wystrzegajmy się nieodpowiedzialnego zachowania, nie dopuszczajmy naszych pociech do obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów rolniczych. Może to być dla nich, ale również i dla innych osób, śmiertelne zagrożenie. Również przewożenie osób na przyczepach oraz pojazdami rolniczymi w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest bardzo niebezpieczne, a do tego niezgodne z przepisami. Sami także przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wypadki przy pracy w rolnictwie zdarzają się częściej niż w innych działach gospodarki. Pracując rozważnie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy chronimy nie tylko swoje życie i zdrowie, ale uczymy tych zasad własne dzieci. One uważnie nas obserwują i naśladują.

opr. al