Nowi żołnierze obrony terytorialnej na Warmii i Mazurach wkroczyli do służby

2023-08-07 17:00:51(ost. akt: 2023-08-07 15:42:54)

Autor zdjęcia: 4W-MBOT

W 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczęło się kolejne w tym roku szkolenie podstawowe. Bramę jednostki w Braniewie przekroczyło blisko 130 osób.
Rekruci do Wojsk Obrony Terytorialnej pochodzą z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Do 19 sierpnia – dnia, w którym złożą przysięgę – będą szkolić się w kompanii szkolnej, która znajduje się w Braniewie.

Proces przyjęcia żołnierzy do służby w WOT składa się z kilku kluczowych etapów. Pierwszy to sprawy ewidencyjne. Kandydaci muszą uzupełnić wymagane dokumenty, konieczna jest także weryfikacja ich danych osobowych. Każdy kandydat przechodzi także rozmowę z psychologiem. Ten etap jest niezwykle istotny, ponieważ pozwala ocenić gotowość psychiczną do pełnienia służby wojskowej.

Przed rozpoczęciem służby nowo przyjęte osoby muszą także zapoznać się z obowiązującymi w wojsku przepisami prawa i regulaminami dotyczącymi ich obowiązków. To tylko część planu dnia, jaki czekał na nowych żołnierzy. Równie ważna była wizyta w magazynie mundurowym – każdy otrzymał mundur i wojskowe buty, beret i niezbędne wyposażenie. A na zakończenie wszyscy musieli przejść sprawdzian z wychowania fizycznego. Na tym etapie określa się, jaki żołnierze mają poziom sprawności fizycznej. W kolejnych latach będą oni pracowali nad tym, aby ją poprawić.

To jedno z większych szkoleń, jakie do tej pory odbywały się w 4W-MBOT. I mimo że odbywa się w ramach „Wakacji z WOT”, to wśród szkolonych są nie tylko uczniowie i studenci, ale także osoby pracujące. Szkolenie zakończy się 19 sierpnia przysięgą. Przez ten czas żołnierze przejdą intensywne szkolenie, prowadzone przez instruktorów kompanii szkolnej. To przede wszystkim zajęcia na strzelnicy i szkolenie z taktyki. Docelowo ochotnicy zasilą bataliony w strukturach 4W-MBOT w Olsztynie, Morągu, Braniewie, Giżycku oraz Ełku.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

st. szer. Wojciech Andrearczyk