W Olsztynie trwają zapisy na kolejny kurs gwary warmińskiej

2023-08-08 07:10:00(ost. akt: 2023-08-07 15:46:34)

Autor zdjęcia: Igor Hrywna

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie przyjmuje zapisy na kolejny kurs gwary warmińskiej. Ci, którzy mają już taki kurs za sobą, mogą odbyć szkolenie dla zaawansowanych. Gwara warmińska została w ostatnich latach ocalona od zapomnienia.
Miejski Ośrodek Kultury (MOK) w Olsztynie przyjmuje zapisy na piątą odsłonę kursu gwary warmińskiej dla początkujących.

— Uczestnicy kursu podstawowego będą ćwiczyć się w gwarze warmińskiej, poznawać historię oraz kulturowe dziedzictwo Warmii — zapowiedział MOK.

Podstawowy kurs gwary warmińskiej potrwa miesiąc, a jego uczestnicy będą się spotykać dwa razy w tygodniu.

Ponieważ dotąd przeprowadzono już cztery edycje kursu, ci, którzy już umieją mówić w gwarze będą się mogli się doskonalić na warsztatach zarówno mowy, jak i muzyki.

Kursy gwary poprowadzą wybitni eksperci - Edward Cyfus i Łukasz Ruch. Warsztaty muzyczne przeprowadzi Wojciech Deliga z zespołu ludowego "Warnijsko Kapela".

Wszystkie kursy dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023. Będą one bezpłatne, ale uczestnictwo dla zapisanych osób będzie obowiązkowe.

Gwara warmińska prawie wymarła. W ostatnich latach ocaliła ją garstka zapaleńców (m.in. rodowity Warmiak Edward Cyfus). Została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kultury i coraz częściej są organizowane są kursy gwary, opracowany został elementarz, wydawane są pisane gwarą komiksy, muzycy z Warmii nagrywają płyty inspirowane warmińskimi ludowymi pieśniami i muzyką.

Warmia to kraina historyczna, nie geograficzna. Jej powstanie datowane jest na 1243 rok, kiedy papież Innocenty IV ustanowił cztery diecezje na terenie zajmowanym przez pogańskie plemiona pruskie. Były to diecezje: pomezańska, sambijska, chełmińska i warmińska. Decyzją papieża 1/3 diecezji warmińskiej należała się kościołowi i na tym obszarze władzę sprawował nie zakon krzyżacki, a biskup - stąd częsta dziś nazwa "Święta Warmia".

Biskup władzą nad Warmią dzielił się z kapitułą - obszar Warmii podzielono na 10 komornictw i trzema z nich (Frombork, Pieniężno i Olsztyn) zarządzała kapituła, a pozostałymi - biskup.

Od czasu II pokoju toruńskiego w 1466 roku, aż do czasu I rozbioru Warmia należała do Korony Polskiej, a biskup warmiński miał silną pozycję w królestwie. Po rozbiorach cały obszar Warmii przydzielono Prusom. Z czasem powstały tu Prusy Wschodnie. Teren Warmii ponownie stał się polskim po II wojnie światowej.

Bardziej znane Mazury, które otaczają Warmię od wschodu, zachodu i południa (na niewielkim obszarze Warmia graniczy z Żuławami) do Polski zostały przyłączone dopiero po II wojnie światowej. Stąd obie krainy mają odrębne tradycje i kulturę. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska