Płaca minimalna od 1 stycznia 2024 r. – 4242 zł

2023-08-05 10:25:13(ost. akt: 2023-08-05 10:32:29)

Autor zdjęcia: PAP

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2024 r. zaplanowano dwie podwyżki minimalnej pensji. Od 1 stycznia wynagrodzenie wzrośnie o 642 zł, a od 1 lipca o 58 zł.
W wykazie prac legislacyjnych rządu ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło stawki minimalnej pensji po tym, jak na forum Rady Dialogu Społecznego nie doszło do uzgodnienia wspólnego stanowiska. Jak wskazał resort, wysokości stawek wynagrodzenia minimalnego, określone w projekcie rozporządzenia, są analogiczne do kwot przedstawionych do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego.

Projekt rozporządzenia przewiduje następujące kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę: od 1 stycznia 2024 r. – 4242 zł oraz od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł. Kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., obliczone według reguł określonych w ustawie, powinny wynosić od 1 stycznia 2024 r. – 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł.


Zgodnie z proponowanymi kwotami, przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł. Oznacza to wzrost o 20,48 proc. w stosunku do przeciętnego minimalnego wynagrodzenia za 2023 r.

Stawki minimalnej pensji określane są na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z art. 3 ustawy, jeżeli prognozowany na rok następny rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej, wynosi co najmniej 105% ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.

mr/PAP