Lidzbark Warmiński przymierza się do "małego atomu"

2023-08-05 18:00:00(ost. akt: 2023-08-04 15:23:21)

Autor zdjęcia: Ewa Lubińska

Lidzbark Warmiński przymierza się do nowoczesnej infrastruktury uwzględniającej małe modułowe reaktory, czyli tzw. "małych atomów", które miałyby w przyszłości zasilać miasto w energię. To na razie tylko wstęp do badań i analiz pod tym kątem.
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski podpisał list intencyjny dotyczący badania możliwości stworzenia koncepcji Pakietu Optymalizacji Energetycznej z uwzględnieniem technologii „małego atomu”.

— Międzynarodowe konsorcjum Cesta Synergoatom, które działa we współpracy z wieloma międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, jest na etapie projektowania systemu energetycznego w oparciu o małe reaktory — wyjaśnia burmistrz Jacek Wiśniowski. — To projekt, który jest na etapie opracowywania koncepcji oraz badań i będzie wdrażany za 10-15 lat. Energetyka odnawialna będzie przyszłością rozwoju gospodarczego całej Europy i świata. Idziemy z duchem czasu. Zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie, a wciąż większość produkcji pochodzi z elektrowni węglowych. Stosowanie odnawialnych źródeł energii nie pokryje w 100% rosnących potrzeb. Być może za kilkanaście lat lidzbarczanie będą mieli tani prąd, tanie ogrzewanie i tanie paliwo, a to wszystko bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Podpisany list intencyjny nie jest żadnym zobowiązaniem finansowym miasta. Jest zaczątkiem tworzenia koncepcji, tak jak czytamy w tytule listu, pakietu optymalizacji energetycznej, z uwzględnieniem technologii małych modułowych reaktorów. Biorą w niej udział wyspecjalizowane instytucje naukowe i podmioty branżowe z Polski, Czech i Ukrainy.

Proponowana infrastruktura wspomnianego małego reaktora, który ma zasilić w energię miasto wielkości Lidzbarka Warmińskiego, zajmowałaby obszar wielkości boiska do piłki nożnej. Jak stwierdził przedstawiciel Cesta Synergoatom to technologia.

Spotkanie, pod koniec którego podpisano wspomniany list intencyjny odbyło się w lidzbarskim urzędzie miasta w czwartek 27 lipca. Poza burmistrzem Jackiem Wiśniowskim swoje podpisy złożył także Robert Olejnik, prezes firmy Ekopark SA, reprezentujący operatora projektu.

Na spotkanie, poza pracownikami lidzbarskiego urzędu oraz rady, przybyli też: Rafał Olejnik — wiceprezes Ekopark SA, Wojciech Czapla — koordynator CBOiNT, Daniel Kopiczyński — manager projektu, Bronisłav Kolikov — SUA-LLC Synergoatom Ukraine, Vasyl Mykola Hrabar — European Association for Energy Security z.s.

Zanim doszło do podpisania listu intencyjnego, zebrani wysłuchali prezentacji dotyczącej reaktora oraz technologii o nazwie David SMR 50-400 Mw oraz grupy Cesta Synergoatom. Po niej podjęto rozmowy, ponieważ przedstawiciele urzędu miasta mieli sporo pytań dotyczących tak prezentacji, jak i samego programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii.

CBOiNT został powołany do życia 1 lutego 2021 r. a jego sygnatariuszami są: Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Badawcze Ekopark, Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji i Fundacja Straży Pożarnej CFBT.PL oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP, przy czym operatorem programu jest spółka Ekopark i to jej prezes podpisał list w imieniu CBOiNT.

Lidzbark Warmiński przekaże teraz informacje, które pozwolą na przeprowadzenie wstępnych analiz i konsultacji eksperckich oraz z potencjalnymi partnerami projektu, a Ekopark zobowiązał się do przekazania miastu raportu uwzględniającego aspekty technologiczne, finansowe oraz społeczne. Raport do niczego Lidzbarka Warmińskiego nie zobowiązuje, a umowa nie jest zobowiązaniem finansowym żadnej ze stron. To na razie tylko przymiarki.
lub

Ewa Lubińska