GDDKiA otworzyła oferty na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 63

2023-08-04 18:03:45(ost. akt: 2023-08-04 15:19:11)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: pixabay.com

Pięciu wykonawców jest zainteresowanych rozbudową ponad 14 km DK63 Borki - Jeże. Najniższą cenę 95,6 mln zł zaproponowała firma Unibep z Bielska Podlaskiego, najwyższą 128,5 mln zł, firma Strabag z Pruszkowa. Budżet, jakim dysponuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie zadania wynosi 97 145 425,54 złotych.
Inwestycja obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 7 m i o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś, korektę łuków pionowych i poziomych, budowę i przebudowę przepustów oraz przebudowę obiektu mostowego na przepust.

Zostaną także przebudowane istniejące skrzyżowania. W ramach inwestycji powstanie również 12 zatok autobusowych z dojściami dla pieszych, chodnik w miejscowości Jeże oraz oświetlenie drogowe.

Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wykonane zostanie odwodnienie drogi oraz przebudowa istniejących zjazdów. Wybudowane będą stanowiska do kontroli i ważenia pojazdów dla Inspekcji Transportu Drogowego. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków budżetu państwa.

Inwestycja poprawi komfort i bezpieczeństwo przejazdu tranzytowego oraz lokalnego. Czytelność skrzyżowań poprawi się poprzez korektę ich geometrii, tj. zastosowanie pasów lewoskrętu w miejscowości Jeże. Zaprojektowana kanalizacja deszczowa w tej miejscowości umożliwi odprowadzenie wód deszczowych z obszaru jezdni.

Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Poprawie ulegnie również bezpieczeństwo pieszych dzięki budowie obustronnego chodnika w miejscowości Jeże, dzięki oświetlonym przejściom dla pieszych oraz dojściom do zatok autobusowych poza obszarem zabudowanym.

Na wykonanie zadań wykonawca robót będzie miał 18 miesięcy, jednak ważnym jest, że do czasu realizacji nie będzie wliczał się okres zimowy.