Jest prawomocny wyrok w sprawie rolników oskarżonych o znęcanie się nad krowami

2023-08-02 18:45:53(ost. akt: 2023-08-02 14:45:37)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Materiały OTOZ Animals

Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok skazujący Ewę P. i Wojciecha P. na kary po 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami gospodarskimi.
Wyrok skazujący w tej sprawie zapadł 20 marca 2023 roku przed Sądem Rejonowym w Piszu.

Oboje oskarżeni – Ewa P. jako prowadząca w jednej z miejscowości w gminie Pisz gospodarstwo rolne, które specjalizuje się w produkcji mleka oraz Wojciech P. jako człowiek, który zajmuje się w tym gospodarstwie zwierzętami gospodarskimi – zostali wówczas uznani za winnych tego, że w okresie od początku czerwca 2022 roku do 19 sierpnia 2022 roku znęcali się nad co najmniej 90 zwierzętami gospodarskimi – bydłem.

Sąd Rejonowy ustalił m.in., że oskarżeni traktowali zwierzęta w niehumanitarny sposób, nie zapewniając im opieki weterynaryjnej i pielęgnacyjnej. Utrzymywali je bez dostępu do odpowiedniej karmy i bez stałego dostępu do wody. Okrutnie je traktowali i stosowali barbarzyńskie metody w chowie.

Zaniechania ze strony oskarżonych w zakresie dobrostanu bydła, w ocenie Sądu Rejonowego, stanowiły szczególne okrucieństwo, a drastyczne warunki utrzymywania powodowały długotrwałe cierpienie, skutkowały wychudzeniem, niedożywieniem i odwodnieniem zwierząt, oparzeniami skóry, przerostem racic i zesztywnieniem stawów.

Następstwem tego była w ustalonym przez Sąd Rejonowy okresie śmierć – w tym śmierć głodowa bądź wskutek utonięcia we własnych odchodach – bliżej nieokreślonej liczby zwierząt.

Sąd Rejonowy w Piszu wymierzył Ewie P. i Wojciechowi P. kary po 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a także orzekł wobec oskarżonych zakaz posiadania zwierząt gospodarskich oraz zakaz prowadzenia gospodarstwa rolnego związanego z wykorzystaniem zwierząt i oddziaływaniem na zwierzęta na okres 10 lat.

Ponadto, od oskarżonych na rzecz stowarzyszenia zajmującego się obroną zwierząt zasądzone zostały nawiązki w kwocie po 20 tysięcy złotych.

W odniesieniu do Ewy P. Sąd Rejonowy zadecydował również o przepadku na rzecz Skarbu Państwa bydła zabezpieczonego w gospodarstwie oskarżonej.

Wyrok w tej sprawie został zaskarżony przez prokuratora, który w swojej apelacji wniósł o podwyższenie wymiaru kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec oskarżonych.

Apelacje od tego wyroku wnieśli również obrońcy oskarżonych, domagając się z kolei złagodzenia orzeczonych kar.

Sąd Okręgowy w Olsztynie, 31 lipca 2023 roku, utrzymał w mocy zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji.

Sąd Okręgowy podając ustne motywy wyroku wskazał, że kary wymierzone obojgu oskarżonym przez sąd pierwszej instancji rzeczywiście należy uznać za łagodne. Jednakże, w ocenie Sądu Odwoławczego, nie są to kary rażąco łagodne w rozumieniu przepisów procedury karnej.

Jednocześnie Sąd, mając na uwadze drastyczność czynu popełnionego przez Ewę P. i Wojciecha P., uznał, że w zasadzie nie ma żadnych okoliczności, które przemawiałyby za złagodzeniem kar orzeczonych wobec obojga oskarżonych.

Tym samym, w ocenie Sądu Odwoławczego, wymierzone oskarżonym kary pozbawienia wolności w połączeniu z orzeczonymi środkami karnymi są wystarczające.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.


W środowym (2 sierpnia) wydaniu Gazety Olsztyńskiej m.in.

Żyjemy coraz dłużej
Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane na temat długości życia w Polsce. Żyjemy dłużej, to oczywiście dobra wiadomość. Ale musi być też ta zła. Chodzi o nasze emerytury, a dokładnie o ich wysokość.

Z Braniewa do Olsztyna pociągiem
To już pewne. Mieszkańcy północnej części województwa znów będą mogli dojechać do stolicy Warmii i Mazur pociągiem. Spółka PKP PLK podpisała opiewającą na 70 mln zł umowę dotyczącą naprawy torów na odcinku Pieniężno-Braniewo.

Lato pachnie czarną porzeczką!
Czarna porzeczka (Ribes nigrum) ma bardzo wiele składników odżywczych, a do tego ciekawą historię. W Europie popularna od całych wieków — w Stanach Zjednoczonych do niedawna była… nielegalna…! Bardzo dziwni ci Amerykanie…

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce najnowsze wydanie Magazynu Turystycznego Warmia&Mazury.

Już jest! Najnowszy numer Rolniczego ABC już w sprzedaży

Jak kupić e-wydanie? Wystarczy kliknąć w zdjęcie jedynki poniżej, lub wejść na kupgazete.pl