Policja szuka ludzi. Może ciebie? Trwa nabór do służby w policyjnych szeregach m.in. w Olsztynie

2023-07-29 15:43:51(ost. akt: 2023-07-29 16:02:42)

Autor zdjęcia: Karol Kiłyk

Polak, bez wyroku, w dobrej kondycji, z minimum średnim wykształceniem - to niektóre warunki, jakie musi spełniać kandydat, by zostać policjantem.
Dla tych, którzy chcą pomagać innym, dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny, rozwijać pasje i zdobywać nowe umiejętności, mamy propozycję – dołącz do nas i wstąp w szeregi Policji. Jeśli chciałbyś z nami pracować, chronić najwyższe wartości jakimi są zdrowie i życie ludzkie, odpowiadać za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju – nie czekaj! Co odróżnia Policję od większości innych służb mundurowych? Możliwość służby blisko miejsca zamieszkania. W każdym powiecie w kraju znajduje się komenda powiatowa policji, w której strukturze znajdują się również komisariaty i posterunki rozsiane w mniejszych miejscowościach.

Przyjęcia do służby w Policji w 2023 roku planowane są w następujących jednostkach:

Oddział Prewencji Policji w Olsztynie, komendy powiatowe/miejskie Policji
województwa warmińsko-mazurskiego oraz komórki zamiejscowe Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie.

W 2023 roku przewidziano następujące terminy przyjęć:

23 sierpnia,

27 października,

28 grudnia

Służbę w Policji może pełnić:


· obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

· nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

· posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

· korzystający z pełni praw publicznych,

· posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

· dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Nie czekaj, złóż odpowiednie dokumenty i dołącz do nas!

O doborze do służby w Policji dowiesz się więcej klikając w link:

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/rekrutacja-do-policji/491,Rekrutacja-do-Policji.html