Dywity proponują Olsztynowi wspólny remont drogi

2023-07-29 11:00:00(ost. akt: 2023-07-28 17:22:18)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Już po raz drugi władze Dywit złożyły Olsztynowi propozycję wspólnej modernizacji leśnego odcinka al. Wojska Polskiego, który jest odcinkiem drogi krajowej 51. Poprzednio propozycja nie spotkała się ze specjalnym zainteresowaniem stolicy regionu.
Nie ma gorszego wjazdu do Olsztyna jak od północy. Droga przez Las Miejski, która zarządza prezydent Olszyna jest pozapadana, nierówna i dziurawa. I tak jest od lat.

Wójt Daniel Zadworny zaproponował prezydentowi Olsztyna już po raz drugi wspólną modernizację odcinka leśnego al. Wojska Polskiego, która jest zarazem odcinkiem dk51 i budowę buspasów, wskazując przy tym argumenty za inwestycją i możliwe źródła jej sfinansowania.

— Zróbmy to razem dla dobra mieszkańców Olsztyna, gminy Dywity i innych gmin z północnej części regionu — przekonuje wójt Daniel Zadworny.
Sprawa jest o tyle pilna, że wybór korytarza zachodniego, którym pobiegnie północna obwodnica Olsztyna oznacza, że nie tylko nie powstanie mała obwodnica Dywit, co zdecydowanie upłynniłoby ruch na tym odcinku drogi 51, ale nie będzie też modernizacji drogi przez Las Miejski, jak również przebudowy skrzyżowania z ul. Sybiraków.

— Po wybudowaniu obwodnicy ten odcinek drogi 51 od Spręcowa do Olsztyna straci status drogi krajowej — mówi Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA.

To oznacza, że zostaniemy z dziurawą drogą na kolejne lata, chyba ze władze Olsztyna poważnie potraktują propozycje Dywit.

Przed Wielkanocą wójt Daniel Zadworny wysłał pismo do Piotra Grzymowicza, prezydenta Olsztyna o pilne rozpoczęcie prac projektowych i dokumentacyjnych modernizacji odcinka leśnego alei Wojska Polskiego wraz z budową buspasów, organizacją węzła przesiadkowego i wykorzystaniem parkingu na 450 aut przy Bramie Wschodniej cmentarza komunalnego na parking P&R. Jednak władze Olsztyna nie wykazały większego zainteresowania tą propozycją, choć nie negowały konieczności modernizacji leśnego odcinka al. Wojska Polskiego.
Niedawno wójt Dywit ponowił swoją propozycje, deklarując konsekwentnie również wsparcie merytoryczne i finansowe ze strony gminy Dywity. Co istotne wójt wskazał też skąd można byłoby pozyskać fundusze na przebudowę leśnego odcinka, którym porusza się codziennie ponad 20 tysięcy pojazdów.

W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 przewidziano bowiem potężne środki finansowe na realizację projektów zakładających budowę buspasów, centrów przesiadkowych, zakup taboru niskoemisyjnego, budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby transportu publicznego. W działaniu 3.1 Zrównoważona mobilność miejska - dla miast wojewódzkich i średnich liczących powyżej 100 tys. mieszkańców przewidziano 420 milionów euro (tj. ponad 1,35 miliarda zł) na realizację kompleksowych inwestycji w miastach i ich bezpośrednim otoczeniu (tzw. obszarach funkcjonalnych), które pozwolą mieszkańcom na wygodne i przyjazne środowisku przemieszczanie się. Nabór wniosków trwa od 11 lipca 2023 do 18 grudnia 2025 roku.

Według gminy Dywity planowana inwestycja może pomóc w rozwiązaniu palącego problemu Olsztyna, jakim jest obecnie zbyt mała przepustowość dróg na Zatorzu. Co istotne, sami mieszkańcy Olsztyna dostrzegają zły stan techniczny odcinka leśnego al. Wojska Polskiego. Świadczy o tym chociażby zgłoszenie i zatwierdzenie do głosowania w tegorocznym Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim projektu „Remont ulicy Wojska Polskiego – odcinek leśny” z kwotą 800 tys. zł. Ostatecznie na inwestycję oddano ponad 2,5 tysiąca głosów i znalazła się ona na 7 miejscu w projektach ogólnomiejskich.

Jest jeszcze jeden argument za ta wspólną inwestycja. To cmentarz komunalny zlokalizowany przy ul. Wadąskiej , który wciąż się rozrasta. A w planach jest rozbudowa usług cmentarza o: wielofunkcyjny dom pogrzebowy, kaplice, spopielarnię, krematorium, prosektorium, przechowalnię zwłok, lokal gastronomiczny dla osób uczestniczących w ceremoniach pogrzebowych, pomieszczenia administracyjne operatora i biura Zakładów Cmentarzy Komunalnych.

—Tak poważna inwestycja dodatkowo zintensyfikuje w tym miejscu ruch pojazdów i osób, toteż jego obsługa transportowa i komunikacyjna wymaga gruntownych zmian —uważa wójt Daniel Zadworny. — Nadszedł idealny moment, by przystąpić do projektowania i pilnej realizacji inwestycji tak potrzebnej i wyczekiwanej przez mieszkańców Olsztyna i okolic.

Jaka będzie odpowiedź tym razem Olsztyna, tu musimy jeszcze trochę poczekać.

Andrzej Mielnicki