Młodzi naukowcy z Olsztyna wśród stypendystów ministra

2023-07-21 20:15:00(ost. akt: 2023-07-21 14:45:29)

Autor zdjęcia: UWM

Sześciu pracowników UWM otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2023 r. Przez najbliższe trzy lata będą otrzymywali finansowe wsparcie, by móc rozwijać swoje naukowe zainteresowania.
Stypendium dla wybitnych młodych naukowców jest uhonorowaniem pracowników, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Aby otrzymać stypendium, należało złożyć wniosek do 31 grudnia 2022 r. z dokładnym opisem swoich dokonań. Reprezentanci UWM, którzy otrzymali stypendia, reprezentują dyscypliny naukowe: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, weterynaria, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki biologiczne, zootechnika i rybactwo, sztuki muzyczne.

— Moje badania skupiały się do tej pory na rozrodzie zwierząt gospodarskich. Swoją pracę doktorską wykonywałam w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk. Podczas swoich badań skupiałam się na poznaniu mechanizmu i roli, jaką pełnią chemokiny w przebudowie błony śluzowej macicy w okresie około implantacyjnym oraz jak wpływają na rozwój zarodka. Następnie odbyłam trzyletni staż zagraniczny w Niemczech: dwa lata spędziłam w Dummerstorfie i rok w Berlinie. Zajmowałam się tam prowadzeniem hodowli komórek jajowodu w warunkach 3D. Wszystkie te badania były podstawą złożenia wniosku o stypendium. Cieszę się, że udało się je uzyskać. Obecnie trochę zmieniłam zainteresowania i od roku pracuję w Katedrze Neurochirurgii. Zajmuję się badaniami dotyczącymi indukcji udaru niedokrwiennego na modelu zwierzęcym. W najbliższych latach planuję w tym kierunku rozwijać się naukowo — mówi "Wiadomościom Uniwersyteckim" dr Aleksandra Mówińska z Katedry Neurochirurgii na Wydziale Lekarskim, jedna ze stypendystek.

— Dostałem stypendium w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna — mówi dr inż. Rafał Kaźmierczak z Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej na Wydziale Geoinżynierii. — W swojej pracy skupiam się na interdyscyplinarności i nowych technologiach, m.in. satelitarnych. Zrobiłem doktorat z geodezji satelitarnej. W ostatnim czasie pracuję nad zagadnieniami związanymi z rzeczywistością rozszerzoną, wirtualną i mieszaną, oraz z wykorzystaniem tych technologii w gospodarce przestrzennej i przewodnikach turystycznych. Interesuję się aspektami społecznymi oraz umiejętnością percepcji i interpretacji map. Moim celem jest poprzez modelowanie 3D ułatwienie użytkownikowi końcowemu postrzeganie świata zapisanego w 2D. Projekty, które były zgłaszane we wniosku, dotyczyły różnych aspektów mojej działalności z zespołem, m.in. projektów realizowanych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Najciekawszy może być projekt przewodnika turystycznego dla Bitwy pod Grunwaldem. Stypendium jest dla mnie zachętą, żeby skupić się bardziej na pracy naukowej, bo zapewnia zabezpieczenie finansowe na najbliższe trzy lata.

— W swoich badaniach zajmuję się głównie poznaniem zarówno mechanizmów antybiotykooporności, jak i zjadliwości bakterii izolowanych od różnych gatunków zwierząt — tłumaczy dr Edyta Kaczorek-Łukowska z Katedry Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. — W swoim dotychczasowym dorobku przedstawiłam wyniki badań tych mechanizmów u trzech grup bakterii: Streptococcus sp., Staphylococcus aureus i Salmonella enterica ser. Typhimurium wyizolowanych od bydła mlecznego i gołębi hodowlanych. Obecnie skupiam się też na patogenach pozyskanych od zwierząt towarzyszących. Patogeny bakteryjne wykazują się wysoką zdolnością adaptacji do przeżycia w nowych, niesprzyjających warunkach środowiska, a co ciekawe mechanizmy te, w zależności od gospodarza czy szerokości geograficznej, mogą się znacząco różnić. Określenie mechanizmów zarówno zjadliwości jak i antybiotykooporności dominujących pośród wybranych bakterii na analizowanym terenie ma ogromne znaczenie poznawcze i aplikacyjne. Może znacząco przyczynić się do opracowania nowych oraz uzupełniających terapii leczniczych, jak również, co ważniejsze, pozwoli na opracowanie nowych programów prewencyjnych. Dzięki stypendium chciałabym przez najbliższe lata kontynuować badania w tej tematyce.

— Zakres moich badań przedstawiony we wniosku dotyczył głównie określenia udziału receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPAR) w regulacji odpowiedzi immunologicznej w błonie śluzowej macicy oraz ciałku żółtym świni podczas indukowanego stanu zapalnego. Badania były prowadzone w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej oraz realizacji projektu Preludium 18, którego jestem kierownikiem — mówi mgr inż. Karol Mierzejewski z Wydziału Biologii i Biotechnologii, czwarty stypendysta.

— Z wielką radością przyjąłem wiadomość o otrzymaniu stypendium. Szczególnie jako przedstawiciel Instytutu Sztuk Pięknych, który chociaż jest nieduży, to dynamicznie się rozwija — zaznacza dr Jarosław Bujny z Wydziału Sztuki UWM. — Zajmuję się projektowaniem graficznym i szeroko pojętą komunikacja wizualną, czyli dziedziną niezwykle widoczną i jednocześnie paradoksalnie niewidzialną na co dzień. To obrazy i komunikaty, które nas atakują z każdej strony i wpływają na nasze zachowania i życie. We wniosku stypendialnym zawarłem większość moich najważniejszych dokonań artystycznych i projektowych, które miały silne oddziaływanie społeczne. Zajmuję się m.in. plakatem społecznie zaangażowanym. Moje prace były nagradzane w wielu konkursach międzynarodowych oraz prezentowane na najważniejszych wystawach m.in. w Boliwii, Tajwanie, Niemczech, USA. Dzięki stypendium będę mógł poszerzyć pole mojej działalności i zaplanować kolejne międzynarodowe wystawy, wspólne projekty i obecność na zagranicznych konferencjach.

— Jestem gitarzystą jazzowym i kompozytorem. Zajmuję się autorskimi projektami muzycznymi, koncertuję. Jestem organizatorem Wesoła Jazz Festiwal — mówi mgr Jakub Paulski z Wydziału Sztuki UWM, który od 2018 roku pracuje jako nauczyciel akademicki. — We wniosku o stypendium przedstawiłem dwadzieścia swoich osiągnięć, które zawierają moje koncerty na przestrzeni 4-5 lat, m.in. wygraną w Międzynarodowym Konkursie Młodych Zespołów Jazzowych "Jazz Juniors" oraz inne konkursy. Zostały docenione moje osiągnięcia w dziedzinie sztuki muzycznej. Rozwijam się dalej. Właśnie skończyłem nagrywać płytę mojego sekstetu.

Stypendia ministra otrzymali młodzi naukowcy reprezentujący 51 dyscyplin naukowych i artystycznych. Minimalne progi punktowe uprawniające do otrzymania stypendium były różne w zależności od dyscypliny i statusu młodego naukowca (doktorant albo osoba posiadająca stopień doktora zatrudniona w podmiocie szkolnictwa wyższego i nauki lub nauczyciel akademicki nieposiadający stopnia doktora).

Naukowcom z UWM z formalnościami związanymi ze złożeniem dokumentów pomagało Centrum Badań i Projektów. Do MEiN wpłynęło 1828 wniosków z całego kraju. Ocena merytoryczna wniosków została dokonana przez ministerialny zespół doradczy. Zastosowano metodę punktową, w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki. Spośród wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przyznał stypendia 230 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. Stypendium otrzymało sześciu naukowców z UWM. Będą je dostawać przez trzy lata.

Źródło: UWM