Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki. Uczniowie podstawówek mają duży problem z matematyką

2023-07-04 07:12:37(ost. akt: 2023-07-03 15:36:36)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Fot. materiały szkoły

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 53 proc.
Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego to 66 proc. punktów, z niemieckiego – 53 proc., z rosyjskiego – 68 proc., z francuskiego – 82 proc., z hiszpańskiego – 69 proc. i z włoskiego – 69 proc.


Jak zaznaczono we wstępnej informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty, opublikowanej w poniedziałek przez CKE, są to wyniki uczniów będących obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 23-25 maja. Przystąpiło do niego ok. 510,4 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, w tym ok. 13,8 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu na swojej stronie internetowej. W poniedziałek po godz. 10.00 absolwenci klas VIII szkół podstawowych mogą poznać swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem ZIU (aplikacji przygotowanej na zlecenie resortu edukacji, która pozwala uczniom sprawdzać uzyskane przez siebie wyniki egzaminów państwowych - https://ziu.gov.pl/). Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymają 6 lipca br.


Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

źródło: PAP/Danuta Starzyńska-Rosiecka


W poniedziałkowym (3 lipca) wydaniu Gazety Olsztyńskiej m.in.

Chcą podwyżek, myślą o strajku
Czy grozi nam to, że po buspasach będzie hulał tylko wiatr? Pracownicy MPK Olsztyn walczą o podwyżki. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, autobusy i tramwaje mogą stanąć.

Nowy stadion wizytówką miasta
W minionym tygodniu blisko dwa tysiące osób przybyło na otwarcie nowego stadionu miejskiego w Braniewie — obiektu wielofunkcyjnego im. Czesława Staszczyńskiego, który przez kilka dekad był trenerem oraz wychowawcą wielu znakomitych zawodników w KS Zatoka.

Cięli drzewa, nie zważając na pisklęta
Piły poszły w ruch. W Dobrym Mieście deweloper rozpoczął wycinkę kilkunastu drzew. Zniszczył siedliska ptaków, które miały już pisklęta. Wiele z nich nie przeżyło. Sprawą zajęła się już policja.

Jak kupić e-wydanie? Wystarczy kliknąć w zdjęcie jedynki poniżej, lub wejść na kupgazete.pl