Jest porozumienie! Starosta olsztyński: W Barczewie dalej będziemy leczyć chorych

2023-06-23 12:00:00(ost. akt: 2023-06-22 14:32:21)   Artykuł sponsorowany
Maltańskie Centrum Pomocy p.w. bł. Gerarda w Barczewie

Maltańskie Centrum Pomocy p.w. bł. Gerarda w Barczewie

Autor zdjęcia: archiwum prywatne

W Barczewie od lat działa Maltańskie Centrum Pomocy, opiekujące się osobami chorymi i potrzebującymi. Placówka w trudnym 2022 roku zbilansowała budżet, m.in. za sprawą organizacji licznych akcji charytatywnych i zbiórek. Teraz potrzebna jest długoterminowa stabilizacja. Właśnie dlatego Starosta Olsztyński podpisał porozumienie, na mocy którego ośrodek w Barczewie będzie mógł dalej funkcjonować, ale już jako zarządzany przez powiat.
Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie jest dobrze znaną placówką medyczną w regionie. Jako zakład opiekuńczo-leczniczy udziela całodobowo profesjonalnych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji. Pacjenci mają zapewnione produkty lecznicze, wyroby medyczne, pomieszczenia i wyżywienie dostosowane do stanu zdrowia. Oprócz tego centrum otacza opieką paliatywną chorych i ich rodziny.

Pomoc zdrowotna organizowana jest w tym miejscu przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie – Pomoc Maltańska, która od 2012 roku zarządza placówką. Aby utrzymać ośrodek na bardzo wysokim poziomie, maltańczycy organizowali różnego rodzaju akcje charytatywne i zbiórki. Społecznicy zebrali bardzo dużo środków z Polski i zagranicy. Fundacji w 2022 roku, pomimo trwającej pandemii COVID-19 i galopującej inflacji, udało się uregulować wszystkie zobowiązania ośrodka oraz uzyskać pozytywny wynik finansowy na koniec roku. Równocześnie po gruntownej analizie swoich możliwości Fundacja doszła do wniosku, że ośrodkowi potrzebna jest długoterminowa stabilizacja i rozpoczęła rozmowy o przekazaniu Maltańskiego Centrum Pomocy władzom samorządowym.

Podpisanie porozumienia: od lewej Maxymilian Bylicki wiceprezydent Związku Polskich Kawalerów Maltanskich oraz Andrzej Abako, starosta olsztyński
Fot. archiwum prywatne
Podpisanie porozumienia: od lewej Maxymilian Bylicki wiceprezydent Związku Polskich Kawalerów Maltanskich oraz Andrzej Abako, starosta olsztyński

– Od miesięcy prowadzimy dialog ze stroną społeczną, która z wielkim zaangażowaniem walczy o dobro chorych. Wspólnie w pełni zgadzamy się, że najważniejszym celem jest dobro pacjentów, a zaraz po tym pracowników. Teraz musimy wypracować rozwiązania, które zapewnią dalsze funkcjonowanie placówki w zakresie zbliżonym do obecnego – podkreśla Andrzej Abako, Starosta Powiatu Olsztyńskiego.

Sprawy przekazania Maltańskiego Centrum Pomocy samorządowi reguluje podpisane 19 czerwca 2023 roku porozumienie. Ma ono na celu wypracowanie najlepszego rozwiązania dotyczącego formy i zasad jego przekazania. – Cieszę się, że pracujemy nad formułą dalszej pomocy mieszkańcom naszego regionu. Przed nami audyt, a następnie stworzenie docelowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych. Uruchomiliśmy proces, którego efektem będzie przekazanie Powiatowi Olsztyńskiemu Maltańskiego Centrum Pomocy w Barczewie do prowadzenia od dnia 1 stycznia 2024 roku – zaznacza Andrzej Abako.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie – Pomoc Maltańska prowadzi także inne ośrodki pomocowe na terenie całego kraju. W województwie warmińsko-mazurskim poza Maltańskim Centrum Pomocy zarządza również Domem Pomocy Społecznej w Szyldaku koło Olsztyna. Jest to miejsce stałego pobytu dla ok. 100 pacjentów. Schorzeniem dominującym wśród mieszkańców ośrodka jest schizofrenia.